Mutasd mindet!

Helyi rendeletek 2004

1/2004. (I.29.) Makó ör. a távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 25/1999. (VI. 24.) Makó ör. rendelet módosításáról
2/2004. (I.29.) Makó ör. a vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásától szóló 11/2003.(III. 26.) Makó ör. rendelet módosításáról
3/2004. (I.29.) Makó ör. a vásárokról és piacokról szóló többször módosított 25/1995.(VI.22) Makó ör. rendelet módosítására
4/2004. (II.17.) Makó ör. az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
5/2004. (II.17.) Makó ör. egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 45/1995. (XI. 30.) Makó ör. rendelet módosításáról
6/2004. (II.17) Makó ör. versenyeztetés rendjéről szóló 22 /2003. (V. 29.) Makó ör. rendelet módosításáról
7/2004. (II.17) Makó ör. az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2003.(II.13.) Makó ör. módosításáról
8/2004. (III.18.) Makó ör. az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2004.(II.17.) Makó ör. módosításáról
9/2004. (III.25.) Makó ör. a közterület-használatáról és a közterület-használati díjról szóló többször módosított 40/1995.(X.26) Makó ör. rendelet módosítására
10/2004. (III.25.) Makó ör. a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről, mint kötelező közszolgáltatásról szóló 28/1999. (VII.1.) Makó ör. rendelete módosításáról
11/2004. (III.25.) Makó ör. Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2003. (III.26.) Makó ör. rendelete módosítására
12/2004. (III.25.) Makó ör. a távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 25/1999. (VI. 24.) Makó ör. rendelet módosításáról
13/2004. (III.25.) Makó ör. Makó város Önkormányzata 2004. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti viteléről szóló 43/1999. (XII.16.) Makó ör. módosításáról
14/2004. (III.25.) Makó ör. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 45/1995. (XI.30.) Makó ör. rendelet módosításáról
15/2004. (III.25.) Makó ör. az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2004.(II.17.) Makó ör. módosításáról
16/2004. (IV.07.) Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2004.(II.17.) Makó ör. módosításáról.
17/2004. (IV.29.) Makó Város Önkormányzata 2003. évi költségvetési zárszámadásáról
18/2004. (IV.29.) Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2004.(II.17.) Makó ör. módosításáról
19/2004. (IV.30.) Egyes helyi rendeletek uniós jogharmonizációval kapcsolatos módosításáról
20/2004. (IV.29) Makó ör. Makó város területén változtatási tilalom elrendelésére a szabályozási terv időszakára
21/2004. (V.27.) Makó ör. az önkormányzati oktatási-nevelési intézményekben szedhető térítési díjakról és tandíjakról szóló 32/1994. (IX.22.) Makó ör. rendelet módosításáró
22/2004. (V.27.) Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2004.(II.17.) Makó ör. módosításáról
23/2004. (VI.16.) Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2004.(II.17.) Makó ör. módosításáról.
24/2004. (VI.29.) Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló 45/1995. (XI.30.) Makó ör. módosításáról
25/2004. (VI.29.) A talajterhelési díjról szóló
26/2004. (VI.29.) Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2003. (IV.24.) Makó ör. módosításáról
27/2004. (VI.29.) Az alapvetően helyi lakossági érdeket szolgáló közút és járda építésének és felújításának szervezéséről és önkormányzati támogatásáról szóló 32/2003. (VIII.07.) Makó ör. módosításáról
28/2004. (VI.29.) Makó Város Önkormányzatának rendelete az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletének tartalmára vonatkozóan
29/2004. (VI.29.) Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2004.(II.17.) Makó ör. módosításáról.
30/2004. (VII.16.) Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2004.(II.17.) Makó ör. módosításáról.
31/2004. (VIII.06.) Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2004.(II.17.) Makó ör. módosításáról.
32/2004. (VIII.26.) Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2004.(II.17.) Makó ör. módosításáról.
33/2004. (VIII.26.) Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2004.(II.17.) Makó ör. módosításáról.
34/2004. (VIII.26.) Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2004.(II.17.) Makó ör. módosításáról.
35/2004. (VIII.26.) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről
36/2004. (IX.30.) Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2004.(II.17.) Makó ör. módosításáról.
37/2004. (IX.30.) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről
38/2004. (IX.30.) A távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 25/1999. (IX.30.) Makó ör módosításáról
39/2004. (X.14.) Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2004.(II.17.) Makó ör. módosításáról.
40/2004. (X.28.) A versenyeztetés rendjéről szóló 22/2003(V.29) Makó ör. módosítására
41/2004. (X.28.) Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2004.(II.17.) Makó ör. módosításáról.
42/2004. (X.28.) Makó város jelképeinek és a városra utaló elnevezésének a használatáról szóló 35/2003.(VIII.28.) Makó ör. módosításáról
43/2004. (XI.24.) Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2004.(II.17.) Makó ör. módosításáról.
44/2004. (XII.16.) Makó Város Önkormányzata 2005. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti viteléről
45/2004. (XII.16.) Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2004.(II.17.) Makó ör. módosításáról.
46/2004. (XII.16.) A telekadóról szóló30/1991.(XII.2.) Makó ör. módosításáról
47/2004. (XII.16.) Az építményadóról szóló 67/2003.(XII.18.) Makó ör. módosításáról
48/2004. (XII.16.) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló szóló 4/2004.(II.17.) Makó ör. módosításáról
49/2004. (XII.16.) A helyi iparűzési adóról szóló 52/1995. (XII.19.) Makó ör. módosításáról
50/2004. (XII.16.) A kitüntető cím , emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről szóló 10/1997.(IV.10.) Makó ör. módosításáról
51/2004. (XII.16.) Talajterhelési díjról szóló 25/2004.(VI.29.) Makó ör. módosításáról
52/2004. (XII.16.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2000.(III.30.) Makó ör. módosításáról
53/2004. (XII.16.) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1988.(II.2.) Makó ör. módosításáról
54/2004. (XII.16.) A vásárokról és piacokról szóló 25/1995.(VI.22.) Makó ör. módosításáról
55/2004. (XII.16.) A közterület használatáról és a közterület használati díjakról szóló 40/1995.(X.26.) Makó ör. módosításáról
56/2004. (XII.16.) A távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 25/1999.(VI.24.) Makó ör. módosításáról
57/2004. (XII.16.) A települési szilárd hulladékal összefüggő tevékenységekről, mint kötelező közszolgáltatásról szóló 28/1999.(VII.1.) Makó ör. módosításáról