Mutasd mindet!

Helyi rendeletek 2003

1/2003.(I.30.) Makó ör. a mezei őrszolgálatról és a mezőőri járulékról
2/2003.(I.30.) Makó ör. Makó Város Önkormányzata Szervezeti és működési Szabályzatáról
3/2003. (II.13.) Makó ör. az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
4/2003. (II.13.) Makó ör. a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről, mint kötelező közszolgáltatásról
5/2003. (II.13.) Makó ör. Makó Város Önkormányzata vagyonának gazdálkodási szabályairól
6/2003. (II.13.) Makó ör. a helyi közművelődésről
7/2003. (III.6.) Makó ör. a távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről
8/2003.(III.6.) Makó ör. az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
9/2003. (III.26.) Makó ör. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről
10/2003.(III.26.) Makó ör. a lakáscélú helyi támogatásokról
11/2003. (III.26.) Makó ör. Makó Város Önkormányzatának rendelete a vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
12/2003.(III.26.) Makó ör. a helyi iparűzési adóról
13/2003.(III.26.) Makó ör. az önkormányzat 2002. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
14/2003. (III.26.) Makó ör. a helyi iparűzési adóról
15/2003. (III.26.) Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről
16/2003.(IV.24.) Makó ör. Makó Város Önkormányzata 2002. évi költségvetési zárszámadásáról
17/2003. (IV.24.) Makó ör. Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
19/2003. (V.7.) Makó ör. Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
20/2003.(V.29.) Makó ör. az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
21/2003. (V.29.) Makó ör. a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról
22/2003. (V.29.) Makó ör. a versenyeztetés rendjéről
23/2003. (V.29.) Makó ör. a távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről
24/2003.(V.29.) Makó ör. az önkormányzat oktatási-nevelési intézményekben szedhető térítési díjakról és tandíjakról
25/2003.(V.29.) Makó ör. az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
26/2003. (VI.26.) Makó ör. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
27/2003. (VI.26.) Makó ör. a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról
28/2003. (VI.26.) Makó ör. a közterület használatáról és a közterület használati díjakról
29/2003. (VI.26.) Makó ör. a távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről
30/2003. (VI.26.) Makó ör. Makó Városközpont délnyugati része építési szabályzatáról
31/2003.(VI.26.) Makó ör. az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
32/2003. (VIII.07.) Makó ör. a helyi érdeket szolgáló közút és járda építésének és felújításának szervezéséről és önkormányzati támogatásáról
33/2003. (VIII.28.) Makó ör. az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2003. (II.13.) Makó ör. módosításáról
34/2003. (VIII.28.) Makó ör. a mezőőri járulék 2003. évi alkalmazásáról
35/2003. (VIII.28.) Makó ör. Makó város jelképeinek és a Makó városra utaló elnevezésnek a használatáról Melléklet
36/2003. (VIII.28.) Makó ör. Makó város környezetvédelméről szóló 18/2001. (VI.28.) Makó ör. rendelet módosításáról
37/2003. (VIII.28.) Makó ör. Makó Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2003. (III.26.) Makó ör. rendeletének módosításáról
38/2003. (VIII.28.) Makó ör. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 25/2001. (IX.27.) Makó ör. rendelet módosításáról
39/2003. (VIII.28.) Makó ör. a távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 25/1999. (VI.24.) Makó ör. rendelet módosításáról
40/2003. (VIII.28.) Makó ör. az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2003. (II.13.) Makó ör. módosításáról
41/2003. (IX.16.) Makó ör. az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2003. (II.13.) Makó ör. módosításáról
42/2003. (IX.23.) Makó ör. az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2003. (II.13.) Makó ör. módosításáról
43/2003. (X.02.) Makó ör. az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2003. (II.13.) Makó ör. módosításáról
44/2003. (X.02.) Makó ör. az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2003. (II.13.) Makó ör. módosításáról
45/2003. (X.02.) Makó ör. a távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 25/1999. (VI.24.) Makó ör. rendelet módosításáról
46/2003. (X.02.) Makó ör. Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2003.(IV.24.) Makó ör. módosításáról
47/2003. (X.02.) Makó ör. a köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 30/2001.(X.18.) Makó ör. módosításáról
48/2003. (XI.06.) Makó ör. a távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 25/1999. (VI.24.) Makó ör. rendelet módosításáról
49/2003. (XI.06.) Makó ör. az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2003. (II.13.) Makó ör. módosításáról
50/2003. (XI.27.) Makó ör. a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről, mint kötelező közszolgáltatásról szóló 28/1999. (VII.1.) Makó ör. rendelet módosításáról
52/2003. (XI.27.) Makó ör. az állattartásról (1. sz. melléklet)
53/2003. (XI.27.) Makó ör. az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2003. (II.13.) Makó ör. módosításáról
54/2003. (XI.27.) Makó ör. az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2003. (II.13.) Makó ör. módosításáról
55/2003. (XII.18.) Makó ör. Makó Város Önkormányzata 2004. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti viteléről
57/2003. (XII.18.) Makó ör. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II.2.) Makó ör. rendelet módosításáról
58/2003. (XII.18.) Makó ör. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2000. (III.30.) Makó ör. rendelet módosításáról
59/2003. (XII.18.) Makó ör. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 45/1995. (XI.30.) Makó ör. rendelet módosításáról
60/2003. (XII.18.) Makó ör. a közterület használatáról és a közterület használati díjakról szóló 40/1995. (X.26.) Makó ör. rendelet módosításáról
61/2003. (XII.18.)

Melléklet

Makó ör. a vásárokról és piacokról szóló többször módosított 25/1995. (VI.22.) Makó ör. rendelet módosításáról
65/2003. (XII.18.) Makó ör. a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről, mint kötelező közszolgáltatásról szóló 28/1999. (VII.1.) Makó ör. rendelet módosításáról
67/2003. (XII.18.) Makó ör. az építményadóról
68/2003. (XII.18.) Makó ör. a helyi iparűzési adóról szóló 52/1995. (XII.19.) Makó ör. rendelet módosításáról és kiegészítéséről
69/2003. (XII.18.) Makó ör. a belföldi gépjárművek adójának mértékéről szóló 39/1996. (XI.28.) Makó ör. rendeletének hatályon kívül helyezéséről
70/2003. (XII.18.) Makó ör. az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2003. (II.13.) Makó ör. módosításáról