Mutasd mindet!

Testületi ülés 2015. június 24-én

Makó Város polgármesterétől
6900 Makó, Széchenyi tér 22., telefon: +36 62 511 800
 

M E G H Í V Ó

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő–testület rendes ülését
Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 13.§ (1) bekezdés alapján összehívom.
 
Az ülés ideje:

2015. június 24. (szerda) 9.00

   
A képviselő-testületi ülés nyilvános.
 
Az ülés helye:
Városháza I. emeleti nagyterme
 
Farkas Éva Erzsébet
polgármester
 

N A P I R E N D:

 
1. sz. napirend

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

Előadó: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 

2. sz. napirend

Tájékoztató a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. szolgáltatási tevékenységéről

Előadó: Agatics Roland, a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője

 

 

3. sz. előterjesztés

Makó város helyi építészeti örökségének védelméről szóló rendelet módosítása

4. sz. előterjesztés

Munkaterv módosítás

5. sz. előterjesztés

József Attila Városi Könyvtár és Múzeum alapító okiratának módosítása

6. sz. előterjesztés

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó eszközbeszerzésre vonatkozó támogatási kérelme

7. sz. előterjesztés

Pályázat kiírása helyi védett épületek homlokzat felújítására

8. sz. előterjesztés

Makó-Rákos Hálózatrekonstrukciós Intézkedési tervének véleményezése és elfogadása

9. sz. előterjesztés

A 212/2015. (VI.09.) Mökt.h. határozat kijavítása

10. sz. előterjesztés

A Makói Óvodával kapcsolatos döntések a 2015/2016. nevelési évre

11. sz. előterjesztés

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

12. sz. előterjesztés

Feladat-ellátási szerződések módosítása

13. sz. előterjesztés

Velnök utcai telekpályázat elbírálása

14. sz. előterjesztés

Bérleti szerződés megkötése Sweet Freedom Mc Hungary Motoros Egyesülettel

15. sz. előterjesztés

Bérleti szerződés megkötése Marosmenti Extrémsport Egyesülettel

16. sz. előterjesztés

Juhász Péter felmondása garázsbérletre vonatkozóan

17. sz. előterjesztés

Tájékoztató a testületi határozatok végrehajtásáról

 

Zárt ülési előterjesztések:

 

19.sz. előterjesztés
Kifogás elbírálása a Makó, 0560/25 hrsz.-ú termőföld vonatkozásába
20.sz. előterjesztés
Koczkás Tamás önkormányzati ingatlan kiutalására vonatkozó kérelmének elbírálása
21.sz. előterjesztés
Szalma Elizabeth és Koczkás Szabolcs részére önkormányzati ingatlan kiutalása
22.sz. előterjesztés
Gyenge István és Gyenge Istvánné Makó, Honvéd u. 29. szám alatti lakosok lakásügye
23.sz. előterjesztés
Kővári Béláné részére önkormányzati ingatlan kiutalása
24.sz. előterjesztés
Ficsor Attila és Vajda Vanda lakásbérleti jogviszonyának megszüntetése
25.sz. előterjesztés
Kovács Máté részére önkormányzati ingatlan kiutalása

18.sz. előterjesztés
Kifogás elbírálása a Makó, 0457/10 hrsz.-ú termőföld vonatkozásában

19.sz. előterjesztés
Kifogás elbírálása a Makó, 0560/25 hrsz.-ú termőföld vonatkozásába

20.sz. előterjesztés
Koczkás Tamás önkormányzati ingatlan kiutalására vonatkozó kérelmének elbírálása

21.sz. előterjesztés
Szalma Elizabeth és Koczkás Szabolcs részére önkormányzati ingatlan kiutalása

22.sz. előterjesztés
Gyenge István és Gyenge Istvánné Makó, Honvéd u. 29. szám alatti lakosok lakásügye

23.sz. előterjesztés
Kővári Béláné részére önkormányzati ingatlan kiutalása

24.sz. előterjesztés
Ficsor Attila és Vajda Vanda lakásbérleti jogviszonyának megszüntetése

25.sz. előterjesztés
Kovács Máté részére önkormányzati ingatlan kiutalása

 

30. Egyebek

 

 

Sürgősségi előterjesztések:

26. sz. előterjesztés

Simon László Zoltán önkormányzati ingaltan kutalására vonatkozó kérelme

27. sz. előterjesztés

Rafael Istvánné önkormányzati ingaltan kutalására vonatkzó kérelmének elbírálása

28. sz. előterjesztés

Pálfi Antal Aladár és Pálfi Antal Aladárné részére önkormányzati ingatlan kiutalása

29. sz. előterjesztés

Díszpolgári cím adományozása

11/A. sz előterjesztés

Javaslat a klímavédelmi kezdeményezéshez történő csatlakozáshoz

 

Jegyzőkönyv

Függelék

 

Zárt ülés határozatai:

236/2015 (VI.24.) MÖKT h.

237/2015 (VI.24.) MÖKT h.

238/2015 (VI.24.) MÖKT h.

239/2015 (VI.24.) MÖKT h.

240/2015 (VI.24.) MÖKT h.

241/2015 (VI.24.) MÖKT h.

242/2015 (VI.24.) MÖKT h.

243/2015 (VI.24.) MÖKT h.

244/2015 (VI.24.) MÖKT h.

245/2015 (VI.24.) MÖKT h.

246/2015 (VI.24.) MÖKT h.

247/2015 (VI.24.) MÖKT h.

248/2015 (VI.24.) MÖKT h.

249/2015 (VI.24.) MÖKT h.

250/2015 (VI.24.) MÖKT h.