Mutasd mindet!

Testületi ülés 2015. április 22-én

Makó Város polgármesterétől
6900 Makó, Széchenyi tér 22., telefon: +36 62 511 800
 

M E G H Í V Ó

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő–testület rendes ülését
Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 13.§ (1) bekezdés alapján összehívom.
 
Az ülés ideje:

2015. április 22. (szerda) 9.00

   
A képviselő-testületi ülés nyilvános.
 
Az ülés helye:
Városháza I. emeleti nagyterme
 
Farkas Éva Erzsébet
polgármester
 

N A P I R E N D:

 

1.       Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

Előadó: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 

2.      Beszámoló a városi rendőrkapitány helyi közbiztonság megszilárdítása érdekében végzett tevékenységéről

Előadó: Palicz András városi rendőrkapitány

 

3.      Tájékoztató a Magyar Posta Zrt. helyi szolgáltatási tevékenységéről

Előadó: Szarka Zsolt Levente vezérigazgató, Magyar Posta Zrt., Rácz Tamásné igazgató, Magyar Posta Zrt. Kelet-Magyarországi Területi Igazgatóság, Tóthné Jaksa Erika, Magyar Posta Zrt. helyi postavezetője

 

4.      Tájékoztató a DAKK Zrt. és a MÁV Zrt. helyi szolgáltatási tevékenységéről

Előadó: Káity Károly forgalmi igazgató, Pintér Attila kontrolling igazgató,   Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. – Forgalmi Izgatóság,

Tokaji Róbert pályavasúti területi igazgató, MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság – Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged

 

5.      Makó Város Önkormányzata 2014-2019. évi Gazdasági és Munkaprogramja

Előadó: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 

6.      Beszámoló Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról. Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról

Előadó: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 

7.      Tájékoztató a Honvéd városrészt érintő fejlesztésekről, „sáros utcák”

Előadó: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 

8. Előterjesztések, rendelettervezetek

 

1. sz. előterjesztés

Munkaterv módosítás

 

2. sz. előterjesztés

A képviselői alap felhasználásáról szóló szabályzat módosítása

 

3. sz. előterjesztés

Makói Óvoda alapító okiratának módosítása

 

4. sz. előterjesztés

Bírósági ülnökök választása

 

5. sz. előterjesztés

Éves Ellenőrzési Jelentés, Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés 2014. év

 

6. sz. előterjesztés

Pályázat kiírása Velnök utcai építési telkek hasznosítására

 

7. sz. előterjesztés

Bérleti szerződés megkötése az Országgyűlés Hivatalával

 

8. sz. előterjesztés

Önkéntes földcsere

 

9. sz. előterjesztés

Rózsa Sándorné bérleti jogviszonyának átruházása

10. sz. előterjesztés

Mini Money Kft. bérleti szerződés felmondása

 

11. sz. előterjesztés

Tulajdonosi hozzájárulás Istók Margit-emléktábla elhelyezéséhez

 

12. sz. előterjesztés

Tájékoztató a testületi határozatok végrehajtásáról

 

A képviselő-testület a 13-20. sz. előterjesztést zárt ülésen tárgyalja

 

13. sz. előterjesztés

József Attila Városi Könyvtár és Múzeum igazgatói álláshelyére érkezett pályázatok elbírálása

 

14. sz. előterjesztés

Ruttkay-Nedeczky László kérelme a Makó, Fűrész u. 28. ép. A lh: A fsz. 3. szám alatti lakás bérleti jogának folytatása iránt

 

15. sz. előterjesztés

Makó, Kőrösi Cs. S. u. 2. fsz. 5. szám alatti lakás hasznosítására kiírt pályázatok elbírálása

 

16. sz. előterjesztés

Simonné Borók Bianka Makó, Vásárhelyi u. 49. fsz. 4. szám alatti lakos lakásügye

 

17. sz. előterjesztés

Vass Attiláné és Vass Attila önkormányzati ingatlan kiutalására vonatkozó kérelmének elbírálása

 

18. sz. előterjesztés

Jancsik Antal önkormányzati ingatlan kiutalására vonatkozó kérelme

 

19. sz. előterjesztés

Balogh Antalné részére önkormányzati ingatlan kiutalása

 

20. sz. előterjesztés

Koczkás Róbert és Nagy Beáta részére önkormányzati ingatlan kiutalása

 

21. sz. előterjesztés

Faragó Elizabeth lakásbérleti jogviszonyának megszüntetése

 

22. sz. előterjesztés

Oláh Józsefné önkormányzati ingatlan kiutalására vonatkozó kérelme

 

23. sz. előterjesztés

Özv. Bódi Pálné önkormányzati ingatlan kiutalására vonatkozó kérelme

 

24. sz. előterjesztés

Sarnyai Renáta Mariann és Soós Roland Mihály részére önkormányzati ingatlan kiutalása

 

9.      Interpellációk, kérdések
10.   Zárt ülési előterjesztések
11.   Egyebek

 

 

Jegyzőkönyv

Függelék

 

Zárt ülés határozatai:

136/2015 (IV.22.) MÖKT h.

137/2015 (IV.22.) MÖKT h.

138/2015 (IV.22.) MÖKT h.

139/2015 (IV.22.) MÖKT h.

140/2015 (IV.22.) MÖKT h.

141/2015 (IV.22.) MÖKT h.

142/2015 (IV.22.) MÖKT h.

143/2015 (IV.22.) MÖKT h.

144/2015 (IV.22.) MÖKT h.

145/2015 (IV.22.) MÖKT h.

146/2015 (IV.22.) MÖKT h.

147/2015 (IV.22.) MÖKT h.

148/2015 (IV.22.) MÖKT h.

149/2015 (IV.22.) MÖKT h.

150/2015 (IV.22.) MÖKT h.

151/2015 (IV.22.) MÖKT h.