Mutasd mindet!

Testületi ülés 2015. március 25-én

[su_testuleti_rendes ules_ideje=”2015. március 25. (szerda) 9.00″ ules_helye=”Városháza I. emeleti nagyterme” jelleg=”nyilvános”]

1.      Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

Előadó: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 

1.B     Alpolgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

 

Előadó: Czirbus Gábor alpolgármester

2.     Makó Város Önkormányzata 2014-2019. évi Gazdasági és Munkaprogramja

Előadó: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 

3.     Beszámoló az Makói ENI személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkájáról és tájékoztató a gyermekvédelmi tevékenységéről

Előadó: Tóthné Balázs Andrea, a Makói Egyesített Népjóléti intézmény vezetője

 

4.     Tájékoztató a GDF SUEZ szolgáltatási tevékenységéről

Előadó: Iváncsics Sándor ügyfélszolgálati igazgató

 

5.     Tájékoztató az EDF-DÉMÁSZ Zrt. szolgáltatási tevékenységéről

Előadó: Aradi Roland önkormányzati kapcsolattartó

 

6.     Előterjesztések, rendelettervezetek

 

1. sz. előterjesztés

A családi események megrendezésének térítési díjáról valamint az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

 

2. sz. előterjesztés

A személyes gondoskodást nyújtó  szociális ellátásokról szóló helyi rendelet  módosítása

 

3. sz. előterjesztés

Makó város intézményi beszerzéseinek és közbeszerzéseink helyben központosításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

4. sz. előterjesztés

A közterület használatról és a  közterület-használati díjról szóló helyi rendelet módosítása

 

5. sz. előterjesztés

A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 

6. sz. előterjesztés

Munkaterv módosítás

 

7. sz. előterjesztés

Civil szervezetek önkormányzati támogatása


7. A. sz. előterjesztés

Családbarát munkahelyek kialakítása és fejlesztése pályázat

 

8. sz. előterjesztés

Új feladat-ellátási szerződések megkötése a Közhivatalok házába költözött orvosokkal

 

9. sz. előterjesztés

Ságvári Endre szobrának áthelyezése a József Attila Városi Könyvtár és Múzeumba

 

10. sz. előterjesztés

Csongrád Megyei Kormányhivatallal kötött megállapodás módosításának jóváhagyása

11. sz. előterjesztés

Makói Sporthorgász Egyesület bérleti díj csökkentési kérelme

12. sz. előterjesztés

Ferencszállás – Klárafalva községek csatlakozása a makói szennyvíz agglomerációhoz

 

13. sz. előterjesztés

Velnök utcai telek visszavásárlása

 

14. sz. előterjesztés

Buszbérleti szerződés meghosszabbítása

 

15. sz. előterjesztés

Maros-parti kempinghez vezető út elnevezése

15.A. sz. előterjesztés

Maros-part forgalmi rendjének szabályozása

 

A képviselő-testület a 16-18. sz. előterjesztést zárt ülésen tárgyalja

 

 

16. sz. előterjesztés

Makói Medáliák díj 2015. évi odaítélése

 

17. sz. előterjesztés

Tóth Róbert és Király Zsuzsa részére önkormányzati ingatlan kiutalása.

 

18. sz. előterjesztés

Fellebbezés Bozsogi Julianna  közgyógyellátás kérelmének elutasítása ügyében

 

 

7.     Interpellációk, kérdések

 

8.     Zárt ülési előterjesztések

 

9.     Egyebek

 

 

Jegyzőkönyv

92/2015. (III.25) MÖKT h.

93/2015. (III.25) MÖKT h.

94/2015. (III.25) MÖKT h.

Függelék