Mutasd mindet!

Testületi ülés 2015. február 11-én

Makó Város polgármesterétől
6900 Makó, Széchenyi tér 22., telefon: +36 62 511 800
 

M E G H Í V Ó

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő–testület rendes ülését
Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 13.§ (1) bekezdés alapján összehívom.
 
Az ülés ideje:

2015. február 11. (szerda) 9.00

   
A képviselő-testületi ülés nyilvános.
 
Az ülés helye:
Városháza I. emeleti nagyterme
 
Farkas Éva Erzsébet
polgármester
 

N A P I R E N D:

 

1.       Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

Előadó: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 

Alpolgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

 

Előadó: Czirbus Gábor alpolgármester

 

2.        Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 32/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése és új rendelet alkotása

Előadó: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 

3.      Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Előadó: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 

4.      Beszámoló a helyben központosított (köz)beszerzési rendszer működéséről

Előadó: Farkas Éva Erzsébet polgármester, Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke

 

5.      Tájékoztató a Hagymatikum fürdő átadás-átvételével kapcsolatban megkezdett tárgyalásokról

Előadó: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 

6.      Tájékoztató a Makó Város Önkormányzata polgármesteri program megvalósulásának jelenlegi állásáról

Előadó: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 

7.      Előterjesztések, rendelettervezetek

 

1. sz. előterjesztés

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a térítési díjakról szóló helyi rendelet  módosítása

 

2. sz. előterjesztés

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

 

3. sz. előterjesztés

Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

 

4. sz. előterjesztés

Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

 

5. sz. előterjesztés

Makói Gyógyfürdő Kft. 2015. évi üzleti terve

 

6. sz. előterjesztés

Makói Városfejlesztő Kft. 2015. évi üzleti terve

 

7. sz. előterjesztés

A Makói Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása

 

8. sz. előterjesztés

Makói Települési Értéktár Bizottság elnökének lemondása, új bizottsági tag és elnök választása

 

8/A. sz. előterjesztés

Návay Lajos emlékév

 

9. sz. előterjesztés

Makó Város Önkormányzata által fenntartott óvoda nyitva tartásával kapcsolatos fenntartói döntés meghozatala

 

10. sz. előterjesztés

Makó Város Önkormányzata által fenntartott bölcsődék nyitvatartásával kapcsolatos fenntartói döntés meghozatala

 

11. sz. előterjesztés

Best of Makó turisztikai pályázat kiírása 2015 évre

 

12. sz. előterjesztés

„Ipari Park” címmel rendelkező területek módosítása

 

13. sz. előterjesztés

Vásárhelyi utcán közlekedő buszjáratok útvonalának módosítása

 

14. sz. előterjesztés

A Makó, Rákosi út nevének szerepeltetése a térképeken

 

15. sz. előterjesztés

430-as elkerülő út és a Rákosi út keresztezésében körforgalom építése .

 

15/A. sz. előterjesztés

Makovecz téri parkolás rendje

 

16. sz. előterjesztés

Banat-Triplex Confinium EGTC Alapszabályának és Egyezményének módosítás

 

17. sz. előterjesztés

Velnök utcai telek pályázat elbírálása

 

18. sz. előterjesztés

Fodor Ildikó ingatlan felajánlása

18/A. sz előterjesztés

Nem lakáscélú ingatlanok bérleti díjának 2015. évre való meghatározása

 

19. sz. előterjesztés 

Makó, 10468 hrsz. alatti ingatlan megvásárlása

 

20. sz. előterjesztés

Bajusz István vételi szándéka a 3435/2 helyrajzi szám alatti területre

 

21. sz. előterjesztés

Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Galamb Szakképző Iskola részére

 

8.      Interpellációk, kérdések

 

9.      Zárt ülési előterjesztések

22. sz. előterjesztés

Költségelven bérbe adott lakásoknál lejáró lakásbérleti szerződések meghosszabbítása.

 

23. sz. előterjesztés

Bartos Magdolna részére önkormányzati ingatlan kiutalása

 

24. sz. előterjesztés

Jakab László és Farkas Lilla részére önkormányzati ingatlan kiutalása

 

25. sz. előterjesztés

József Attila Városi Könyvtár és Múzeum igazgatója vezetői megbízásának visszavonása, valamint

új intézményvezetői pályázat kiírása

 

10.   Egyebek

Jegyzőkönyv

Függelék

 

Zárt ülés határozatai:

50/2015. (II.11.) MÖKT h.

51/2015. (II.11.) MÖKT h.

52/2015. (II.11.) MÖKT h.

53/2015. (II.11.) MÖKT h.

54/2015. (II.11.) MÖKT h.

55/2015. (II.11.) MÖKT h.