Mutasd mindet!

Testületi ülés 2014. december 17-én

Makó Város polgármesterétől
6900 Makó, Széchenyi tér 22., telefon: +36 62 511 800
 

M E G H Í V Ó

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő–testület rendes ülését
Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 13.§ (1) bekezdés alapján összehívom.
 
Az ülés ideje:

2014. december 17. (szerda) 9.00

   
A képviselő-testületi ülés nyilvános.
 
Az ülés helye:
Városháza I. emeleti nagyterme
 
Farkas Éva Erzsébet
polgármester
 

N A P I R E N D:

 

1.     Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

Előadó: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Alpolgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

Előadó: Czirbus Gábor alpolgármester

 

2.      Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról

Előadó: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 

3.      Tájékoztató Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről

Előadó: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 

4.      Főépítész tájékoztatója a rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól
Előadó: Csernyus Lőrinc városi főépítész

 

5.      Beszámoló a polgármesteri hivatal munkájáról

Előadó: Dr. Bánfi Margit jegyző

 

6.      Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről

Előadó: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 

7.      Tájékoztató az önkormányzat által alkalmazott szakértők tevékenységéről, munkájuk hatékonyságáról

Előadó: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 

8.      Előterjesztések, rendelettervezetek

 

1. sz. előterjesztés

2014. évi költségvetési rendelet módosítása

 

2. sz. előterjesztés

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet  módosítása

 

3. sz. előterjesztés

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

 

4. sz. előterjesztés

Feb tagok választása a Makói Gyógyfürdő Kft-be és a Makói Városfejlesztő Kft-be

 

4/A. sz. előterjesztés

A 427/2014.(XI.26.)MÖKT számú határozat visszavonása, a ENI alapító okiratának módosítása (Melléklet)

 

5. sz. előterjesztés

Köztemetőkre vonatkozó díjak éves felülvizsgálata

 

6. sz. előterjesztés

Maros-parti üdülőtelkek 2015. évi bérleti díjának megállapítása

 

7. sz. előterjesztés

Haszonbérleti díjak felülvizsgálata 2015. évre

 

8. sz. előterjesztés

Helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos tájékoztató

 

9. sz. előterjesztés

Tájékoztató a jegyző teljesítményértékeléséről és a 2015. évre kitűzött célokról

 

10. sz. előterjesztés

Köztisztviselők teljesítményértékelési céljainak kitűzése

 

11. sz. előterjesztés

Belső Ellenőrzés tervezése, 2015. évi belső ellenőrzési terv

 

12. sz. előterjesztés

Beszámoló Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről

 

13. sz. előterjesztés

Beszámoló Luczay Aurélné Kiss Aranka Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről

 

14. sz. előterjesztés

Beszámoló a Makó és Térsége Egészséges Környezetéért Közalapítvány 2014. évben végzett tevékenyégéről

 

15. sz. előterjesztés

Makói Települési Értéktár Bizottság II. félévi beszámolója

 

16. sz. előterjesztés

Alföldvíz Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása

 

17. sz. előterjesztés

Velnök utcai telek pályázat elbírálása

 

18. sz. előterjesztés

Maros-völgyi Leader Egyesület bérleti jogviszonyának meghosszabbítása

 

18/A. sz. előterjesztés

Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesületbe történő belépéssel kapcsolatos döntés

 

19. sz. előterjesztés

Csongrád Megyei Levéltár használati jogviszonyának rendezése

 

20. sz. előterjesztés

Makovecz téri parkolás rendjének változtatására irányuló kérelem elbírálása

 

21. sz. előterjesztés

A rendőrség munkájának véleményezése

 

22. sz. előterjesztés

Tájékoztató a testületi határozatok végrehajtásáról

 

9.      Interpellációk, kérdések

 

10.   Zárt ülési előterjesztések

 

23. sz. előterjesztés

Molnár Roland kérelme élettársa önkormányzati lakásba történő befogadásához

 

24. sz. előterjesztés

Makó, Rudnay Gy. u. 2. ép: A lh: B III. 8. számú lakásra vonatkozó bérleti jogviszony felmondásának tudomásulvétele.

 

25. sz. előterjesztés

Pusztainé Simon Ibolya Makó, Csanád vezér tér 7. IV. 11. szám alatti lakos lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítása

 

26. sz. előterjesztés

Gyenge István és Gyenge Istvánné önkormányzati ingatlan kiutalására vonatkozó kérelme

 

27. sz. előterjesztés

Faragó Elizabet kérelmének elbírálása

 

11.   Egyebek

 

Jegyzőkönyv

Függelék

Zárt ülés határozatai:

491/2014. (XII.17.) MÖKT h.

492/2014. (XII.17.) MÖKT h.

493/2014. (XII.17.) MÖKT h.

494/2014. (XII.17.) MÖKT h.

495/2014. (XII.17.) MÖKT h.