SZÁMLÁLÓBIZTOSI JELENTKEZÉS

 

Tisztelt Makói Polgárok!

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2022. október 1. és november 28. között Magyarország területén népszámlálást tart.

A népszámlálás eredményes lebonyolításában kiemelkedő szerepet játszanak az adatfelvételt végrehajtó számlálóbiztosok. Feladatuk a körzet bejárása, körzethez tartozó címek felkeresése, szükség esetén címpontosítás, új címek felvétele, kapcsolatfelvétel az adatszolgáltatóval, tájékoztatás, a kérdőíveknek KSH által előírt módon való kitöltése, folyamatos, ütemes előrehaladás, a címjegyzék vezetése, meghiúsulások dokumentálása a menedzser alkalmazásban, megtagadások, rendkívüli esetek jelentése a felülvizsgálónak, folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval. Munkájukat közvetlenül a felülvizsgáló irányítja, és felügyeli. A számlálóbiztos a 2022. október 17. és 2022. november 20. között zajló terepmunka során címellenőrzést végez, és lakóegységenként kérdőívet tölt ki tableten. Az adatfelvételhez szükséges tabletet a KSH biztosítja.

Ennek a felelősségteljes munkának az ellátásához kérem a Tisztelt Makói Lakosok segítségét.

A számlálóbiztos személyével kapcsolatos elvárások:
• saját elektronikai eszköz (pl.: PC, laptop, tablet) internet hozzáféréssel (e-learning oktatáshoz, vizsgához és kapcsolattartáshoz),
• e-mail cím és mobiltelefonos elérhetőség,
• 18. életév betöltése,
• legalább középfokú végzettség.

A számlálóbiztosi munkára olyan személyek jelentkezését várjuk:
• akik magabiztos számítógépes ismerettel rendelkeznek, illetve jártasak érintőképernyős készülékek használatában,
• pontosan tudják követni az előírásokat,
• betartják a határidőket,
• jó kapcsolatteremtő- és beszédkészséggel rendelkeznek,
• képesek a munka okozta fizikai és szellemi megterhelés, az esetleges konfliktusok elviselésére,
• vállalják az új ismeretek elsajátítását, a kapott válaszok bizalmas kezelését és a népszámlálás idején más adatgyűjtési és kereskedelmi ügynöki tevékenység mellőzését.

Előnyt jelent
• a felsőfokú végzettség, továbbá
• ha korábban részt vett népszámlálásban, mikrocenzusban, vagy más KSH lakossági adatfelvételben számlálóbiztosként, és munkáját jó minőségben végezte el.

Kérek mindenkit, aki rendelkezik a felsorolt képességekkel és kedvet érez a népszámlálási munkában való részvételhez, jelentkezzen számlálóbiztosnak.

Jelentkezését elsősorban elektronikus úton, Makó Város Önkormányzatának honlapján az erre a célra – az e tájékoztató alatt – kialakított regisztrációs felületen várjuk, de az alábbiakban ismertetett módon is jelentkezhet a feladat elvégzésére:

személyesen: a Makói Polgármesteri Hivatal (6900 Makó, Széchenyi tér 22. szám alatt), a portán leadott "Számlálóbiztosi jelentkezési lap" kitöltésével, aláírásával,
postai úton: a kitöltött jelentkezési lapot elküldheti levélben a Makói Polgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. címre,
e-mailben: a jelentkezési lapot kitöltve, aláírva, szkennelve vagy fotózva a nepszamlalas@mako.hu e-mail címre is megküldheti.

Jelentkezési lap kérhető a Polgármesteri Hivatal portáján, illetve letölthető a következő linkről: Számlálóbiztosi jelentkezési lap

Jelentkezési határidő: 2022. július 15.

A számlálóbiztosok a helyi népszámlálási felelőssel (jegyző) kötnek megbízási szerződést, amelyre azután kerülhet sor, hogy a számlálóbiztosi teendőket tartalmazó online tananyagot elsajátították, és erről sikeres e-learning vizsgát tettek.

A munkavégzésért a KSH a Kormány 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelete szerinti normatíva alapján meghatározott díjazást biztosít. (A bruttó díjazás: kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás 350 Ft/cím, összeírás körébe tartozó cím összeírása 380 Ft/cím, személyek összeírása 730 Ft/személy, felkészülési és kapcsolattartási díj: 25.000 Ft).

Hivatalunk népszámlálási ügyintézőjének telefonos elérhetősége:
Héja Andrea: +36 20 321 1836

A népszámlálással, számlálóbiztos toborzással kapcsolatos bővebb információk megtalálhatóak a https://www.ksh.hu/szamlalobiztostoborzas oldalon.

Kérem, hogy lehetőség szerint minél többen jelentkezzenek a számlálóbiztosi feladatra, segítve ezzel a 2022. évi Népszámlálás sikeres és eredményes lebonyolítását!

Adatkezelési tájékoztató: Tájékoztató a 2022. évi népszámlásban résztvevő személyek személyes adatainak kezeléséről

M a k ó, 2022. június 10.

Köszönettel:

dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta
jegyző s.k.

Jelentkezési lap

(A jelentkezési lap kitöltési határideje: 2022. július 15-ig.)

Ezúton kijelentem, hogy jelentkezem a számlálóbiztosi feladatra, valamint az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelek:

• van saját elektronikai eszközöm (pl.: PC, laptop, tablet) internet hozzáféréssel,

• jártas vagyok érintőképernyős készülékek használatában.

 

Adatkezelési tájékoztató: Tájékoztató a 2022. évi népszámlásban résztvevő személyek személyes adatainak kezeléséről