Innovációs és Városfejlesztési iroda

VAGYONCSOPORT

 

Bérlakásokkal kapcsolatos ügyek

Bérlakásokkal kapcsolatos ügyek

Bérlakásokkal kapcsolatos ügyek


I. Bérleti jogviszony önkormányzati bérlakásnál
1. Bérlakáshoz jutás lehetőségei
a) szociális helyzet alapján ( Makó ör. 4.§ 5.§ 6.§ 25.§) nyomtatvány: pályázati adatlap, lakásbérleti szerződés tervezet méltányossági alapon ( Makó ör. 4.§ (6) -(10))

b) szabadpiaci feltételekkel ( Makó ör. 7.§) nyomtatvány:lakásbérleti szerződés tervezet

c) költségelven ( Makó ör. 8.§) nyomtatvány:lakásbérleti szerződés tervezet

d) otthonházban lévő lakáshoz jutás útján garzonlakáshoz jutás útján ( Makó ör. 12.§) nyugdíjasházban lévő lakáshoz jutás útján ( Makó ör. 15.§)

Pályázati úton
A gyakorlatban előfordulhat, hogy a lakás bérlőjének kijelölésére vagy kiválasztására valamilyen megállapodás vagy a Lakástörvény hatálybalépésekor jogszabály meghatározott szervet jogosít fel. Ilyen esetben a megállapodásban, illetőleg a jogszabályban megjelölt személlyel kell szerződést kötni. ( 1993. évi LXXVIII. tv. 3.§ (3) bek.)

Bérlőkijelölési jog alapján
Lakáscsere útján ( Makó ör. 10.§) Közérdekű célból, illetve önkormányzati érdekből ( Makó ör. 11.§)

2. Bérlőtársak
( 1993.évi LXXVIII. tv. 4.§ (1) bek., Makó ör. 20.§) Társbérlőkről és nem bérlőtársakról beszélünk, ha a szerződés alapján a bérlők a lakás meghatározott lakószobáit és egyes helyiségeit kizárólagosan más helyiségét azonban közösen használják. A társbérlő önálló bérlőnek minősül. ( 1993. évi LXXVIII. tv. 5.§ (1) bek.)

II. A bérbeadó és a bérlő jogai és kötelezettségei
A bérbeadó és a bérlő jogai és kötelezettségei ( 1993. évi LXXVIII. tv. 19.§ (1), Makó ör. 23.§ 24.§)

A bérbeadó kötelezettségei ( 1993. évi LXXVIII. tv. 7.§ (1) - (2) bek. 10. § (1) bek.)

A bérlő kötelezettségei: 1993. évi LXXVIII. tv. 12.§ (1) bek., 1993. évi LXXVIII. tv. 12.§ (2) bek., 1993. évi LXXVIII. tv. 13.§ (1) bek., 1993. évi LXXVIII. tv. 17.§ (1) bek.

Ahol a törvény a bérbeadó és a bérlő jogai és kötelezettségei kapcsán a felek megállapodására utal, annak tartalmát a bérbeadó tekintetében önkormányzati rendelet határozza meg. Az önkormányzati rendelet felhatalmazhatja a bérbeadót a megállapodás tartalmának meghatározására is. ( 1993. évi LXXVIII. tv. (1) - (2) bek., Ör. 23.§, 24.§)

III. A bérleti jogviszony megszűnése
A bérleti jogviszony megszűnik ( 1993. évi LXXVIII. tv. 23.§ (1) bek. a)-h)) ha

1. a felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntetik ( Makó ör. 16.§)

2. a lakás megsemmisül

3. az arra jogosult felmond

4. a bérlő meghal és nincs a lakásbérleti jog folytatására jogosult személy

5. a bérlő a lakást elcseréli ( Makó ör. 10.§)

6. a bérlőt a Magyar Köztársaság területéről kiutasították

7. a bérlő lakásbérleti jogviszonyát a bíróság megszünteti

8. a bérlő lakásbérleti jogviszonya hatósági határozat folytán megszűnik

Felmondás a bérbeadó részéről ( 1993. évi LXXVIII. tv. 24.§ (1) bek. a)-e))

A bérlő szerződésszegésének jogkövetkezménye ( 1993. évi LXXVIII. tv. 25.§ (1) (2) (3) (4) (5) bek.)

Felmondás a bérlő részéről ( 1993. évi LXXVIII. tv. 28.§ (1)-(2) bek.)

IV. A lakásbérleti jog folytatása
Az eltartó ( 1993. évi LXXVIII. tv. 32.§ (1) bek. a)-c), ( Makó ör. 21.§)

A befogadott személy ( 1993. évi LXXVIII. tv. 32.§ (2))

A lakásbérleti jog folytatásának sorrendje ( 1993. évi LXXVIII. tv. 32. § (3) (4) bek.)

V. Az önkormányzati bérlakás elidegenítése
Az önkormányzati bérlakás elidegenítése ( Makó ör. 27.§) Bizonyos esetekben a lakás elidegenítése feltételekhez kötött ( 1993. évi LXXVIII. tv. 55. § (1) - (4) bek. és 56.§)
Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadási rend


Nap Idő
Hétfő 7.30 – 12.00
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 7.30 – 17.30
Csütörtök nincs ügyfélfogadás
Péntek 7.30 – 12.00
Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat


Ügyintéző:
Név Hivatali helyiség Telefonszám email
Dr. Kurunczi Péter Szárnyépület 1. emelet 126. +36 62 511 838 kurunczi.peter@mako.hu

Elővásárlási jogról való lemondás

Elővásárlási jogról való lemondás

Elővásárlási jogról való lemondás


Amennyiben az elővásárlási jogot indokolttá tevő érdek már nem áll fenn, az önkormányzat lemondhat az elővásárlási jogáról.

Csatolandó: 1 db kérelem az elővásárlási jogról való lemondás iránt. Valamint 1 db tulajdoni lap.

Jogszabály: a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadási rend


Nap Idő
Hétfő 7.30 – 12.00
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 7.30 – 17.30
Csütörtök nincs ügyfélfogadás
Péntek 7.30 – 12.00
Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat


Ügyintéző:
Név Hivatali helyiség Telefonszám email
Dr. Kurunczi Péter Szárnyépület 1. emelet 126. +36 62 511 838 kurunczi.peter@mako.hu

Földfelajánlás

Földfelajánlás

Földfelajánlás


A termőföldről szóló törvény értelmében lehetőség van arra, hogy az önkormányzat termőföld tulajdonjogát megszerezze. Aki idős kora, betegsége vagy más ok miatt nem képes megművelni a földjét, az felajánlhatja a földet a fekvése szerint illetékes önkormányzat részére.

Csatolandó: 1 db, a földfelajánlást tartalmazó kérelem.

Jogszabály: a termőföldről szóló 1994.évi LV. tv.
Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadási rend


Nap Idő
Hétfő 7.30 – 12.00
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 7.30 – 17.30
Csütörtök nincs ügyfélfogadás
Péntek 7.30 – 12.00
Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat


Ügyintéző:
Név Hivatali helyiség Telefonszám email
Dr. Kurunczi Péter Szárnyépület 1. emelet 126. +36 62 511 838 kurunczi.peter@mako.hu

Földkifüggesztés

Földkifüggesztés

Földkifüggesztés


A termőföld vagy tanya tulajdonosa az ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatot köteles közölni az elővásárlásra jogosultakkal, mielőtt bárki mással szerződést köt. Ezt a termőföld fekvése szerint illetékes polgármesteri hivatal hirdetőtábláján teheti meg. Ugyanez vonatkozik az előhaszonbérleti jog gyakorlására is.

Csatolandó: 1 db eredeti vételi ajánlat(ill. haszonbérleti ajánlat), valamint kifüggesztésre irányuló kérelem.

Jogszabály: 16/2002.(II.18.) korm. rendelet a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól.
Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadási rend


Nap Idő
Hétfő 7.30 – 12.00
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 7.30 – 17.30
Csütörtök nincs ügyfélfogadás
Péntek 7.30 – 12.00
Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat


Ügyintéző:
Név Hivatali helyiség Telefonszám email
Joó Szilvia Szárnyépület 1. emelet 125. +36 62 511 871 joo.szilvia@mako.hu

Lakáscélú támogatás

Lakáscélú támogatás

Lakáscélú támogatás


Makó Város Önkormányzata a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 25/2001.(IX.27.) Makó ör. alapján a vagyoni, jövedelmi helyzetük alapján rangsorolt családok számára - a lakáscélú állami támogatások kiegészítéseként - visszatérítendő kamatmentes kölcsönt nyújthat. A támogatás lakásépítésre-, vásárlásra-, felújításra, bővítésre kérhető.

Jogosult:

a) a támogatást kérő legalább 1 kiskorút nevel a háztartásában, vagy más családtagot tart el, b) 35 év alatti volt állami nevelt, c) elemi csapást szenvedett, illetve más ok miatt veszélyessé vált lakás tulajdonosa, és mindhárom esetben a kérelmező háztartásában az 1 főre eső jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 2,5-szeresét, valamint maximum 500.000 Ft értékű ingó vagyonnal rendelkezik a pályázó.

Felújítás esetén a felújítás költségvetésének 50%-át nyújtja az önkormányzat, ez maximum 200.000 Ft lehet.

Építés: az első lakástulajdon megszerzésekor 1.000.000 Ft, ha már van lakástulajdon vagy lakásbérleti jog, illetve korábban már rendelkeztek ilyennel: 500.000 Ft nyújtható. Mindkét esetben a támogatás maximum az építkezés költségének 20%-a lehet.

Vásárlás: az első lakástulajdon megszerzésekor 500.000 Ft, ha már van lakástulajdon vagy lakásbérleti jog, illetve korábban már rendelkeztek ilyennel: 250.000 Ft nyújtható. Mindkét esetben a támogatás maximum a vételár 20%-a lehet.

Bővítés: olyan építési munka, amely eredményeképp a lakás az alapterületének a növelésével legalább egy lakószobával bővül. A költségvetés 20%-a nyújtható, ez maximum 500.000 Ft lehet. A Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület bírálja el a pályázatokat.

Jogszabály: 25/2001.(IX.27.) Makó ör.
Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadási rend


Nap Idő
Hétfő 7.30 – 12.00
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 7.30 – 17.30
Csütörtök nincs ügyfélfogadás
Péntek 7.30 – 12.00
Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat


Ügyintéző:
Név Hivatali helyiség Telefonszám email
Lászlóné Vass Tünde Szárnyépület 1. emelet 125. +36 62 511 838 vastunde@mako.hu

Védett épületek támogatása

Védett épületek támogatása

Védett épületek támogatása


Makó Város helyi építészeti örökségének védelméről szóló 13/2006.(IV.27.) Makó ör. alapján a rendelet 3. sz. mellékletében szereplő védendő épületek homlokzatának, illetve homlokzatrészének a felújítására és helyreállítására vissza nem térítendő támogatást nyújthat. Jogosult: akinek háztartásában az 1 főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum négyszeresét nem haladhatja meg. A Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület bírálja el a pályázatokat.

Jogszabály: 13/2006.(IV.27.) Makó ör.
Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadási rend


Nap Idő
Hétfő 7.30 – 12.00
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 7.30 – 17.30
Csütörtök nincs ügyfélfogadás
Péntek 7.30 – 12.00
Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat


Ügyintéző:
Név Hivatali helyiség Telefonszám email
Lászlóné Vass Tünde Szárnyépület 1. emelet 125. +36 62 511 838 vastunde@mako.hu

Jegyzői igazolás, jegyzői igazolás kiadása lakáscélú állami támogatáshoz

Jegyzői igazolás, jegyzői igazolás kiadása lakáscélú állami támogatáshoz

Jegyzői igazolás, jegyzői igazolás kiadása lakáscélú állami támogatáshoz


A lakáscélú állami támogatások személyi feltételeinek meglétét az igénylő lakóhelye szerinti települési önkormányzat jegyzője igazolja a folyósító hitelintézetnek.

  • Kérelem
  • 2.200 Ft-os illetékbélyeg
  • Építés, bővítés esetén: jogerős építési engedély (határozat) vásárlás esetén: adásvételi szerződés
  • Igénylők: házassági anyakönyvi kivonat élettársak esetében nyilatkozat az élettársi kapcsolatról személyi igazolvány adókártya lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • Gyermek/ek: születési anyakönyvi kivonat lakcímkártya / hatósági bizonyítvány
Jogszabály: 12/2001. (I. 31.) Korm. Rend. a lakáscélú állami támogatásokról
Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadási rend


Nap Idő
Hétfő 7.30 – 12.00
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 7.30 – 17.30
Csütörtök nincs ügyfélfogadás
Péntek 7.30 – 12.00
Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat


Ügyintéző:
Név Hivatali helyiség Telefonszám email
Dr. Vass Zoltán Szárnyépület 1. emelet 126. +36 62 511 821 vass.zoltan@mako.hu

Hátralékok

Hátralékok

Hátralékok


Lakbérhátralék
Ha az ügyfél önkormányzati tulajdonú lakásban lakik és határidőre a lakbért nem fizeti meg, akkor a tulajdonos önkormányzat a - Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2003. (III.26.) Makó ör. 18.§-a szerint jár el. Az ügyfél, ha nem tudja megfizetni tartozását, akkor lehetősége van részletfizetést kérni Makó Város Önkormányzatától - A Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2003. (III.26.) Makó ör. 20.§ (2)-(5) bekezdések szerint. A részletfizetési kérelmet írásban kell benyújtani a Hivatal részére.

Bérlemények bérleti díj hátraléka
Ha az ügyfél/ügyfelek önkormányzati tulajdonú helyiséget, garázst bérelnek és a helyiségbérleti díjat határidőre nem fizetik meg, a tulajdonos önkormányzat a - Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2003. (III.26.) Makó ör. 18.§-a szerint jár el. Az ügyfél, ha nem tudja megfizetni hátralékát, akkor lehetősége van részletfizetést kérni Makó Város Önkormányzatától - A Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2003. (III.26.) Makó ör. 20.§ (2)-(5) bekezdések szerint. A részletfizetési kérelmet írásban kell benyújtani a Hivatal részére.

Közterület-használati díj hátralék
Azon ügyfél/ügyfeleknek, akiknek a Makó Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztálya közterület rendeltetésétől eltérő használatához engedélyt adott, közterület-használati díjat kell fizetni. A közterület-használati díjat, ha az ügyfél határidőre nem fizeti meg, úgy - A közterület használatáról és a közterület-használati díjról szóló 40/1995. (X.26.) Makó ör. 9.§ (8) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni. Az ügyfél, ha nem tudja megfizetni hátralékát, akkor lehetősége van részletfizetést kérni Makó Város Önkormányzatától - A Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2003. (III.26.) Makó ör. 20.§ (2)-(5) bekezdések szerint. A részletfizetési kérelmet írásban kell benyújtani a Hivatal részére.
Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadási rend


Nap Idő
Hétfő 7.30 – 12.00
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 7.30 – 17.30
Csütörtök nincs ügyfélfogadás
Péntek 7.30 – 12.00
Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat


Ügyintéző:
Név Hivatali helyiség Telefonszám email
Lászlóné Vass Tünde Szárnyépület 1. emelet 125. +36 62 511 838 vastunde@mako.hu

Panelpályázat

Panelpályázat

Panelpályázat


Amennyiben a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kiírásra kerül 2011. évben is az iparosított technológiával épült lakóházak felújítására vonatkozó pályázat, a pályázat feltételei jelen honlapon megjelenítésre kerülnek.
Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadási rend


Nap Idő
Hétfő 7.30 – 12.00
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 7.30 – 17.30
Csütörtök nincs ügyfélfogadás
Péntek 7.30 – 12.00
Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat


Ügyintéző:
Név Hivatali helyiség Telefonszám email
Dr. Kurunczi Péter Szárnyépület 1. emelet 126. +36 62 511 821 kurunczi.peter@mako.hu

Nem lakás célú ingatlanok hasznosítása

Nem lakás célú ingatlanok hasznosítása

Nem lakás célú ingatlanok hasznosítása


Nem lakás célú ingatlannak minősülnek az alábbiak:
  • üzlet
  • iroda
  • garázs
  • raktár
  • pince
A helyiségbérlet létrejötte:
1./ Pályáztatás útján: Makó Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2001. (IX.27.) Makó ör. 33.§

2./ Pályázati eljáráson kívül: Makó Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgálóhelyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2001. (IX.27.) Makó ör. 34.§

A helyiség bérbeadásnak általános feltételei:
Makó Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgálóhelyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2001. (IX.27.) Makó ör. 35.§

A bérlő és bérbeadó kötelezettségei:
Makó Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgálóhelyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2001. (IX.27.) Makó ör. 36.§

A nem lakás célú helyiségek albérletbe adásának feltételei:
Makó Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgálóhelyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2001. (IX.27.) Makó ör. 37.§

A bérleti jog átruházásához való hozzájárulás feltételei:
Makó Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgálóhelyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2001. (IX.27.) Makó ör. 38.§

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek cseréjéhez való hozzájárulás feltételei:
Makó Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgálóhelyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2001. (IX.27.) Makó ör. 39.§

Bérlőtársi jogviszony létesítése nem lakás célú helyiség esetében:
Makó Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgálóhelyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2001. (IX.27.) Makó ör. 40.§

Nem lakás célú helyiségek elidegenítésének feltételei:
Makó Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgálóhelyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2001. (IX.27.) Makó ör. 41.§

A nem lakás célú helyiségek bérleti jogviszonyának megszüntetésére vonatkozó feltételek:
A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. §, illetve, 28. §.
Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadási rend


Nap Idő
Hétfő 7.30 – 12.00
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 7.30 – 17.30
Csütörtök nincs ügyfélfogadás
Péntek 7.30 – 12.00
Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat


Ügyintéző:
Név Hivatali helyiség Telefonszám email
Dr. Kurunczi Péter Szárnyépület 1. emelet 126. +36 62 511 821 kurunczi.peter@mako.hu

Földhaszonbérlet, földhaszonbérleti díj megállapítása

Földhaszonbérlet, földhaszonbérleti díj megállapítása

Földhaszonbérlet, földhaszonbérleti díj megállapítása


Földhaszonbérleti díj megállapítása a 471/2008.(XII.17.) MÖKT határozat alapján: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 80 § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, Makó Város Önkormányzata tulajdonában lévő mezőgazdasági földterületekre legfeljebb 5 évre határozott időre, a rendezési terv szerint a kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági vagy ipari övezetbe (Gszk, Ge) eső területeken határozatlan időre köt haszonbérleti szerződést. Elhanyagolt, műveletlen külterületi és belterületi ingatlanok esetében a bérlet első éve díjmentes, elhanyagolt, műveletlen zártkerti ingatlanok esetében a bérlet első 2 éve díjmentes. A bérleti díjakat az alábbiak szerint határozza meg 2009. évtől: Külterület: 900,-Ft/aranykorona/év Zártkert: 900 Ft/aranykorona/év Belterület: 5 Ft/m²

Kapcsolódó jogszabály: Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2003. (III.26.) Makó ör. 3 § (1) – (3) bekezdés. Szerződés megkötés időpontja minden év október 15.
Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadási rend


Nap Idő
Hétfő 7.30 – 12.00
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 7.30 – 17.30
Csütörtök nincs ügyfélfogadás
Péntek 7.30 – 12.00
Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat


Ügyintéző:
Név Hivatali helyiség Telefonszám email
Dr. Kurunczi Péter Szárnyépület 1. emelet 126. +36 62 511 821 kurunczi.peter@mako.hu

Vagyoncsoport munkatársai

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadási rend


Nap Idő
Hétfő 7.30 – 12.00
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 7.30 – 17.30
Csütörtök nincs ügyfélfogadás
Péntek 7.30 – 12.00
Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat


Ügyintéző:
Név Hivatali helyiség Telefonszám email
Horváth Bernadett osztályvezető Szárnyépület 1. emelet 122. +36 62 511 815
Koczkáné dr. Szabó Gabriella mb. irodavezető Szárnyépület 1. emelet 125. +36 62 511 821
Lászlóné Vass Tünde Szárnyépület 1. emelet 125. +36 62 511 838 vastunde@mako.hu
Dr. Vass Zoltán Szárnyépület 1. emelet 126. +36 62 511 871 vass.zoltan@mako.hu
Dr. Kurunczi Péter Szárnyépület 1. emelet 126. +36 62 511 821 kurunczi.peter@mako.hu