Paktum Iroda

PROJEKT LEÍRÁSA

 

Alapadatok

 

Kedvezményezett konzorciumvezető neve:

Makó Város Önkormányzata

Együttműködő partner:

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Projekt címe:

TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00002 MAKÓI PAKTUM – HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA

Megítélt összeg: 838.898.324 HUF

Támogatás aránya: 100 %

A projekt célja:

A projekt átfogó célkitűzése a foglalkoztatás bővülése és a lakosság életminőségének javulása érdekében a Makói járás és a térség foglalkoztatási helyzetének javítása a munkaerő-piaci aktivitás növelése által. Ennek érdekében a foglalkoztatási stratégia négy közvetlen célt fogalmaz meg. A vállalkozások foglalkoztató képességének javítását, a munkavállalók alkalmazkodóképességének fejlesztésével a munkaerő-piaci aktivitás és részvétel ösztönzését, a humán erőforrások fejlesztését, valamint a munkaerő-piaci szereplők informáltságának bővítését, partnerség kialakítását és az együttműködés elősegítését.

A célok elérése érdekében a Makó és térségére kiterjedő foglalkoztatási együttműködés (paktum) keretében olyan képzési és foglalkoztatási programok megvalósítására kerül sor, melyek a munkaerő-piac bővítéséhez, a célcsoportok képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükségesek. A fejlesztés hozzájárul a megyei és települési stratégiai célok eléréséhez, a gazdaság fejlődéséhez szükséges szakemberállomány biztosításhoz, és ezzel párhuzamosan a hátrányos helyzetű munkavállalók aktivizálásához. A foglalkoztatási együttműködés a Paktumterület egészére kiterjedő célokkal és tevékenységekkel működik, ugyanakkor ösztönzi, előkészíti, segíti a térségben megvalósuló további foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési kezdeményezéseket, valamint segíti a térségi szintű koordinációt.

A projekt leírása:

A paktum földrajzi lehatárolása – A Makói Foglalkoztatási Paktum működési területe magában foglalja a Makói járást: Makó, Csanádpalota, Kiszombor, Apátfalva, Magyarcsanád, Maroslele, Földeák, Óföldeák, Királyhegyes, Csanádalberti, Pitvaros, Nagyér, Ambrózfalva, Kövegy, Nagylak, a Szegedi járás Tiszától keletre eső településeit: Algyő, Klárafalva, Ferencszállás, Deszk, Kübekháza, Újszentiván, Tiszasziget, valamint a Hódmezővásárhelyi járás két települését: Mártély és Székkutas.

A megállapodást a felek a megvalósítási időszakban a Kormányhivatal koordinációjában meghatározott időközönként felülvizsgálják.

Makó Város Önkormányzata a TOP-5.1.2-15 sz. projekt keretében 168 fő bértámogatásban, 123 fő munkatapasztalat szerzés céljából bérköltség támogatásban, 50 fő munkába járás támogatásban, 67 fő képzési támogatásban, 100 fő útiköltség támogatásban részesülhet.

 

  1. ELŐKÉSZÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK:

I.a Foglalkoztatási helyzetelemzés készítése

I.b Háttérkutatás a helyi jelentőségű foglalkoztatási paktumokról

I.c Foglalkoztatási stratégia elkészítése igénybe vett szolgáltatás keretében: – Foglalkoztatási stratégiát megalapozó igényfelmérések készítése: vállalkozók munkaerőigényének és az álláskeresők összetételének, igényeinek felmérése; Akcióterv és konkrét projekttervek kidolgozása: a foglalkoztatási stratégia alapján a 2016-2020 időszakra a beavatkozások meghatározása a Foglalkoztatási Stratégia alapján, illetve konkrét projekttervek kidolgozása elsősorban a stratégiailag fontos ágazatokban a partnerek széleskörű bevonásával, partneri rendezvények, fórumok tartásával.

I.d foglalkoztatási paktum szervezeti és jogi kereteinek létrehozása

Megvalósíthatósági Tanulmány (saját teljesítés)

  1. MEGVALÓSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK:

A paktum vezetését ellátó konzorciumot két tag alkotja: Makó Város Önkormányzata és a Csongrád Megyei Kormányhivatal.

A konzorciumi tagok a következő tevékenységeket valósítják meg:

Makó Város Önkormányzata

Munkaterv kidolgozása: paktum éves munkaterveinek kidolgozása az Akcióterv és a projekttervek alapján, egyes tevékenységek felelőseinek, lebonyolítás módjának, finanszírozási módjának meghatározásával.

Monitoring és értékelési rendszer kidolgozása, működtetése.

Marketing és kommunikációs tevékenységek: honlap kialakítása és működtetése; paktum eredményeiről, tervezett projektjeiről tájékoztatás a szereplők felé.

Foglalkoztatási/vállalkozói fórumok rendezése, kiadványok készítése.

Kötelező nyilvánosság biztosítása

Paktumiroda felállítása és működtetése: a paktumiroda 2 fővel működik, feladata: a tevékenységek  koordinálása, dokumentálása, működési tapasztalatok összegyűjtése, belső kommunikáció biztosítása, megyei paktum szervezettel koordináció biztosítása.

Foglalkoztathatóság fejlesztését célzó stratégiai dokumentum készítése (Oktatási-képzési stratégia): a foglalkoztathatóság feltételeinek megteremtése/javítása, a gazdaság munkaerőigényének megfelelő munkavállalói állomány biztosítása, a munkaerő-piac szereplőinek felkészítése a munkaerő-piaci változásokhoz történő alkalmazkodásra. Jógyakorlatok gyűjtése és adaptálása.

Hatásvizsgálat

Helyi termék marketing kialakítása

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Célcsoport számára egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása (megvalósító: kormányhivatal saját szakemberekkel), melyek támogatják az álláskeresőket a megfelelő munkahely megtalálásában, képzések kiválasztásában, illetve felkészíti őket a képzési és a foglalkoztatási programokban való részvételre.

A célcsoport bevonásának folyamata:

  • toborzás:
  • jelentkezők szűrése, motiváció és kompetenciák felmérése, hiányok és egyéni igények azonosítása
  • előzetes kiválasztás, együttműködési megállapodás megkötése, egyéni fejlesztési tervek készítése
  • munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása

Célcsoport képzése:

Képzések megvalósítása: a képzések tervezése és megvalósítása a munkaadók előzetesen beazonosított munkaerőigényére (száma, szakképzettség és kompetencia szükséglet) épül. A cél tehát a munkaerő-piaci kereslet vezérelt képzési programok megvalósítása. Ennek érdekében a Kormányhivatal olyan képzési listát állít össze, mely az igényeknek megfelelően tartalmaz akkreditált szakképzést és betanító jellegű képzéseket, illetve ahol lehet, a duális felnőttképzést valósít meg, a leendő munkaadó bevonásával. A képzéseken résztvevők keresetpótló juttatásban részesülnek, illetve egy részük utazási költségek támogatásában is részesül.

A képzések szervezését a Kormányhivatal végzi, a képzők a jogszabályokban meghatározott ajánlattételi felhívások útján kerülnek kiválasztásra.

Célcsoport foglalkoztatása:

A foglalkoztatás ösztönzése érdekében támogatott foglalkoztatásra kerül sor a program keretében, oly módon, hogy az álláskeresők és a munkaadók előzetesen felmért egyedi igényeit kielégítse.

Projekt tervezett befejezése:

2022.12.31.

Pályázati kiírás megnevezése:

TOP-5.1.2-15