Paktum Iroda

ÁLLÁSKERESŐKNEK

 

HASZNOS INFORMÁCIÓK ÁLLÁSKERESŐKNEK

 

Ki igényelhet támogatást?

 

Az álláskeresők projekten keresztül történő támogatásának 3 alapfeltétele kell, hogy minden esetben teljesüljön, ezek: egyrészt, hogy az álláskereső személy regisztrált álláskereső legyen, másrészt a paktumterületen állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezzen, valamint tartozzon bele a következő célcsoportok valamelyikébe:

1. alacsony iskolai végzettségűek,
2. 25 év alatti fiatalok vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők (gyakornoki program),
3. 50 év felettiek,
4. GYES-ről vagy GYESE-ről visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelők,
5. foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők,
6. tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek,
7. megváltozott munkaképességű személyek,
8. roma nemzetiségű személyek,
9. közfoglalkoztatottak,
10. inaktívak.

Igénybe vehető támogatási formák:

• Bértámogatás a munkáltatónak (előny lehet a kiválasztási folyamat során);
• Munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség támogatás a munkáltatónak (előny lehet a kiválasztási folyamat során);
• Munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéséhez kapcsolódó utazás támogatása;
• Mobilitás támogatása;
• Önfoglalkoztatóvá válás támogatása;
• Képzések támogatása az alábbiak szerint:

– Képzési költség és vizsgadíj támogatása (egyéni és csoportos egyaránt);

– A képzéshez kapcsolódó (helyi/helyközi) utazás, szállás és étkezés támogatása;

– A képzés alatt igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó ápolásának/gondozásának támogatása;
– A képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása.

– Kizárólag olyan képzés támogatható, amely szerepel a megyei kormányhivatal képzési jegyzékében.

  • Munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételének támogatása:

– a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos utazási költség támogatása;
– a szolgáltatáshoz kapcsolódó keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása;

– a szolgáltatás alatt igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó
– ápolásának/gondozásának támogatása.

Működésünk során a 3 igazgatási terület szerint (Makói járás, Hódmezővásárhelyi járás 2 települése és Szeged járás 7 települése) több mentor látja el az álláskereső személyek támogatását. Tevékenységük sokrétű és egyénre szabott:
– tájékoztatás a projekt kínálta lehetőségekről,
– személyes kompetenciák és igények felmérése,
– tanácsadás,
– támogatás, segítségnyújtás.

További tájékoztatást a Paktum Iroda nyújt, kérem keressen minket elérhetőségünk valamelyikén.

A projekt lezárult, további támogatásra nincs lehetőség.