Újvárosi Református Templom - romantikus, 1882. – Makó, Vásárhelyi u. 55.

Makó Város Tanácsa 1889. május 5-én a régi vásártéren a református egyház részére átadott 5985 négyszögöl területet templom, két paplak, két iskola és egy éneklő lak (kántorlakás) létesítésére. Mátéffy Pál mérnök kimérte és ekével, kettős barázdával kimezsgyézték. A terveket 1871-ben Besenbach Aladár tatai építész készítette. A templom alapkövét 1876. november 5-én a torony alapozására kimért 20–30 négyszögöl területű öt-hat láb mélységű alapozási gödör közepén helyezték el. A templomot Szép Ferenc és Jókai István makói építőmesterek építették. Fölszentelték az alapkő elhelyezésének hatodik évfordulóján, 1882. november 5-én. A templomot 1932-ben, 1957-ben, 1963-ban (belül) és 1974-ben újították föl.

Érdekességek az épületen:

A torony élei le vannak csapva, ablakai zsalusak. A vasrácsos sétálót konzolos párkány tartja. A gúla alakú toronysisak a református ótemplomhoz hasonlóan téglából van falazva, övpárkánnyal és szellőzőnyílással ellátva. Fölötte gömb, szélkakas és csillag. A sétáló magasságában alakították ki a toronyőr szobáját. Az ott elhelyezett tűzhely szabadkéményeként a toronysüveg szolgált: nyílásain távozott el a füst.

A keleti karzaton állították föl az orgonát, amelyet 1887-ben Dangl Antal épített, és 1901-ben Wergenstein Lipót modernizált tizenkét változatúra. Az úrasztalát, a papok székét és a szószéket a déli oldal közepén állították föl. Formájukkal és politúrozott kivitelezésükkel ezek a berendezés legszebb darabjai.

Az óraszerkezetet 1876-ban rendeli meg Csécsi Miklós református lelkész, a pankotai Szentendrei Károly órásmestertől. Valószínű az ő fia és unokája építik meg az órát. Ami 1878-ra el is készül. Tehát hamarabb, mint a templom. A szerkezet kb. 1927-ig működik, ekkor egy új haranggal ajándékozza meg a felekezetet Klebersberg Kunó, emiatt egy új haranglábat kell építeni, és ekkor akasztják szét az óraszerkezetet a harangtól. Ettől az eseménytől datáljuk az óra leállítását. 2020-ban több fiatal makói, Vass Zoltán, Orkonyi Károly, Szigeti Péter, Bálint Zoltán, Szakács László, Báron Sándor, akik lelkes ó lokálpatrióták, hozzáfogtak az óraszerkezet felújításának.

Teknyőkaparó a vidékünkön:

Városunkban és a környező településeken különös emberről Teknyőkaparóról szóló történeteket lehetett hallani. A Teknyőkaparó, akit az Úristen nagy jóstehetséggel áldott meg, és az egész világ folyását megmagyarázta a köréje sereglő lelkeknek. Az öreg jós életében élet és halál ura lehetett, mert az emléke, mint valami súlyos, átkos szellem ránehezedett az emberekre.

Az újvárosi templomok építésekor is jövendőt mondott:

„Mögmondta aztat mán régön a Teknyőkaparó: akkó gyün ránk az igazi nagy, vérös háború, amikó majd Makón ëgy utcába fölépül a harmadik templom is. Oszt ebbe majd az Úristen orgonál, a részög pallér prédikál, a vén vak szamár ministrál.” (Kelemen Sándor.)

„Azonta a Teknyőkaparó, hogy a Vásárhelyi utcán három templom lösz egymás után. Tík még, fiaim, mögéritök majd, az oroszok begyünnek, oszt az orosz cár a középső templomhoz köti a lovát.” (Apjok István, 1975.)

„Makón, amikor három templom lösz ëgy sorba, abba az évbe fog kiütni a világháború.”(Börcsök János, 1979.)

„Úgy is lett. Szent László napján fölavatták az Újvárosi katolikus templomot. Azon a nyáron, júniusban ki is ütött a világháború.”

A Teknyőkaparó háborús jóslataiban jellegzetes az a szakrális hagyomány, amely erősen kapcsolódott a középkorban elevenen élő apokaliptikus szemlélethez, a Jelenések könyvének rejtélyes mondandójához. Érezték, tudták és várták a világ végét, hiszen elégtételt, a néphit igazolását jelentette azok szemében, akik az igazságosztó Jézus Krisztus eljövetelét várták. A szegények nevében mondott jóslatokban benne volt mindaz a fájdalom, keserűség, amely évszázadokon keresztül elviselhetetlenül nehezedett a kitaszítottakra.

Források:

Csongrád megye építészeti emlékei. Szerk. Tóth Ferenc dr. Szeged: Csongrád Megyei Önkormányzat. 2000.

https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Mako_monografia_sorozat/pages/monografia_5/015_egyhazak.htm

https://web.archive.org/web/20080420094241/http://www.mako.hu/vallastortenetiprogram

https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Mako_monografia_sorozat/pages/monografia_4/009_i_egyhazak_muveszetek.htm

https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/megyek_oroksege/Csongrad_megye/pages/CSMEE/Magyar/html/Mako6.html

https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Mako_monografia_sorozat/index_3.htm

Fotók: Mágori Dániel