Maroslele – A lelei síkon elterülő község, melynek az első okleveles említése Lele alakban 1488-ból maradt fönn. Dessewffy Sándor csanádi püspök 1900-ban Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelt templomot és 1901-ben plébániát építtetett. A neogót, fából faragott, festett és aranyozott főoltáron három faszobor áll. Középen Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya, a templom védőszentje, valamint Illés próféta, a falu korábbi kápolnájának patrónusa, a dohánykertészek kedvelt szentje. A másik oldalon Szent István király szobra.

Források:

Csongrád megye építészeti emlékei. Szerk. Tóth Ferenc dr. Szeged: Csongrád Megyei Önkormányzat. 2000.

Fotók: Mágori Dániel