I. stáció

ÍTÉLET

Iz 42,1-6

A hit fényénél, az örökkévalóság távlatából szemlélve egyetlen érvényes ítélet létezik az ember fölött, s ezt az egyetlen hiteles bíró mondja ki: Isten. Ő az, aki a teremtményt öröktől elgondolta, lényét, sorsát, öröktől ismeri és feltétlenül szereti.

Deutero-Izajás próféta szavai rajzolják meg Jahve igaz szolgájának képét, Jahve támogató szeretetét, kettejük kapcsolatát. A négy Ebed Jahve- (Isten Szolgája-) szöveg olvasása felkészíthet minket arra, hogy mélyebben megértsük Jézus életútját, amely keresztút, hiszen ő valóban megértette küldetését, magára vette keresztjét, tudatosan vállalta sorsát, és így engedte, hogy az Atya beteljesítse életét.

A ridegzöld fal, a szorosan bezárt ajtó, ahonnan nem vezet út Jézushoz, kifejezi az emberi közösség elutasítását, a képből kiosonó írástudó pedig az elutasítás okát: a törpe fél így az óriástól, hiszen jelenlétében szembesül önmagával, és fokozottan érzi az ösztönzést arra, hogy ő is átengedje magát az Isten beláthatatlan akaratának. Lépjen rá arra az új útra, amely lelki-szellemi fejlődése nyomán lépésről lépésre születik majd a lába alatt. Így lenne sorsát beteljesítő élete hasonlatossá Jézus útjához.

Jézus alakja a Színeváltozás-ikonok Jézusát idézi: személyében találtunk utat a Teremtőhöz, benne dőlt le a válaszfal, amely az embert elszigetelte a Szeretettől, benne és általa valósul meg a tökéletes egység Isten és Ember között. Lángszín inge az isteni természetet jelzi, amely benső lényeg; saját kék köpenye pedig a felvett emberi természetet. Baljában az Írást tartja, amely az Atya akaratát szimbolizálja, jobbjának különleges mozdulata nevének görög kezdőbetűit formázza: IC XP, azaz: Jézus a Krisztus. Jézus az Isten kedve szerinti igaz uralkodó A fa az élet fája, magát Jézust jelképezi. Lába alatt a virágok arra a változásra utalnak, amelyet általa a kegyelem létrehoz: az Isten teremtette Édent a bűn már sivataggá változtatta, Jézus pedig belépvén ebbe a sivatagba, önmagában létrehozta az Isten és Ember közötti áhított egységet, s így újra megnyitotta a Paradicsomot.

Források:

https://szignum.hu/rolunk/boldogasszony-iskolanoverek

https://www.iskolanoverek.hu/kozossegben-elunk/kik-vagyunk/rendtortenet