EFOP-3.9.2-16-2017-00023 – „Esélyteremtés a gyermekekért - közszolgáltatások fejlesztése a Makói kistérségben”

PROJEKTRŐL

 
 • Projekt azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00023
 • Projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek – Esélyteremtés a gyermekekért – közszolgáltatások fejlesztése a Makói kistérségben
 • Támogatás összege: bruttó 499 018 346 Ft
 • Támogatás intenzitása: 100%
 • Projektmegvalósítás időszaka: 2020.01.01 – 2020.06.30.
 • Fő kedvezményezett: Makó Város Önkormányzata, Konzorciumi tagok: Pitvaros Községi Önkormányzat, Ambrózfalva Község Önkormányzata, Nagyér Községi Önkormányzat, Csanádalberti Község Önkormányzata, Csanádpalota Városi Önkormányzat, Királyhegyes Község Önkormányzata, Kövegy Község Önkormányzata, Nagylak Község Önkormányzata
 • Projektmenedzser, pénzügyi vezető, szakmai vezető folyamatos munkája

 

 • Főbb tevékenységek/programelemek, melyek a projekt előkészítésének időszakában a specifikus helyi igények szerint kerültek megtervezésre:

 

 • „Utazó szakemberek” biztosítása

A Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Ambrózfalván, Csanádalbertiben, Csanádpalotán, Királyhegyesen, Kövegyen, Nagyéren, Nagylakon és Pitvaroson lát el családgondozási, családsegítési és gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatokat. Továbbá gyermekpszichológus, fejlesztőpedagógus, gyógytestnevelő, gyógypedagógus, jogász szakemberek jelenléte csökkenti a szakemberhiányt a konzorciumi településeken.

 

 • A humán közszolgáltatásban dolgozók képzése, szakmai kompetenciák fejlesztése.

Változatos tematikájú képzések lebonyolítása a közszolgáltatásban dolgozók részére.

 • „SZEMLÉLETFORMÁLÁS FIATALOKNAK” foglalkozások lebonyolítása.
 • „TÉRSÉGI NEVELÉSI KONFERENCIA” szervezése a térségi pedagógusok és szakemberek részére.
 • „JÓ GYAKORLAT” kirándulások lebonyolítása a konzorciumi településeken.
 • Szakmai tanulmányutak lebonyolítása különböző szervezeti egységeknek.
 • „KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS SZERVEZÉSE” keretében fedett buszmegálló kialakítása Makó városában.
 • Táborok, szakkörök szervezése és lebonyolítása.
 • Utazó planetárium, vagy Testünk a csoda interaktív utazó kiállítások, utazó színház látogatásának lehetősége.
 • Tehetséggondozás foglalkozások a konzorciumi településeken.
 • Pályaválasztási tanácsadás keretében térségi üzemek látogatása 8. osztályos gyerekek számára.
 • A hátrányos helyzetű tanulók nyelvvizsga szerzésének támogatása, iskolán kívüli nyelvoktatása.
 • Általános és középiskolás gyermekek helyismeretét bővítő foglalkozások lebonyolítása.
 • Hátrányos helyzetű, 3 év feletti gyerekek óvodába járásának akadályozó tényezőinek felmérése, intézkedi terv elkészítése.
 • A szülői szerep erősítését célzó foglalkozások az óvodákban, „SZÜLŐKLUB” keretében.
 • „Irány az iskola!” projektelem megvalósítása, melynek célja az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése a nagycsoportos óvodásoknak.
 • Baba-mama klubfoglalkozások szervezése szakemberek (például pszichológus, védőnő, szakorvos, családterapeuta) bevonásával.
 • Oktatási intézményekben sportnapok, közlekedésbiztonsági rendezvények szervezése és lebonyolítása.
 • Egészségügyi szűrések szervezése egészséghetek keretében óvodákban.
 • Szemléletformáló workshopok a szülők részére.
 • Korai iskolaelhagyást megelőző „MODELLPROGRAM” kidolgozása és megvalósítása szociális hátrányokkal küzdő csoportok részére.
 • Szakmai kommunikáció megvalósítása.
 • Táborok, rendezvények lebonyolításához szükséges eszközök beszerzése.
 • A konzorciumi partnerek számára irodaszerek beszerzése.