Projektindító sajtóközlemény:

2018.02.20.

Makó Város Önkormányzata

INNOVÁCIÓS ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„ESÉLYTEREMTÉS A GYERMEKEKÉRT – KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE A MAKÓI KISTÉRSÉGBEN”

Makó Város Önkormányzata konzorciumi partnereivel támogatást nyert „Esélyteremtés a gyermekekért – közszolgáltatások fejlesztése a Makói kistérségben” címmel. Az EFOP-3.9.2-16-2017-00023 számú, 499.018.346,- Ft támogatási összegű, 100%-os támogatási intenzitású projekt célja a humán közszolgáltatások fejlesztése, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, valamint az óvodás és iskolás gyermekek közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférésének javítása iskolán kívüli programok megvalósításán keresztül.

A konzorciumot magában foglaló 9 településen – Makó, Pitvaros, Csanádalberti, Nagyér, Ambrózfalva, Kövegy, Csanádpalota, Nagylak, Királyhegyes – a következő 30 hónap során számtalan közösségi program, gyermekprogram kerül megvalósításra, a humán közszolgáltatásban dolgozók képzéseken vehetnek részt.

Megrendezésre kerülnek foglalkozások az óvoda-iskola közti átmenet megkönnyítésére, pályaválasztási programok segítik az iskolásokat a továbbtanulásban, tanulmányi kirándulásokon vehetnek részt a gyerekek. A projekt részeként támogatásra kerül a hátrányos helyzetű tanulók nyelvvizsga szerzése, illetve az általános és középiskolásokat 25 hónapon keresztül szakemberek segítik az életpálya-építésben.

A szülőket szülőklubok, baba-mama klubok segítik a nevelésben, valamint az idősebb korosztálynak is számos program kerül lebonyolításra.

Nagy hangsúlyt kap a projektben az öko-tudatosság: Föld napi akciók, Föld napi játszóházak, utazó planetárium, interaktív kiállítások színesítik a programokat.

A településeken 30 hónapon keresztül gyermekpszichológus, fejlesztőpedagógus, gyógytestnevelő, gyógypedagógus, jogász segítségét lehet díjmentesen igénybe venni.

A program tervezett fizikai befejezése 2020.06.30.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projektről:

• Támogatás összege: bruttó 498 499 349 millió Ft

• Támogatás intenzitása: 100%

• Projektmegvalósítás időszaka: 01.01 – 2020.06.30.

• Fő kedvezményezett: Makó Város Önkormányzata, Konzorciumi tagok: Pitvaros Községi Önkormányzat, Ambrózfalva Község Önkormányzata, Nagyér Községi Önkormányzat, Csanádalberti Község Önkormányzata, Csanádpalota Városi Önkormányzat, Királyhegyes Község Önkormányzata, Kövegy Község Önkormányzata, Nagylak Község Önkormányzata

• Projektmenedzser, pénzügyi vezető, szakmai vezető folyamatos munkája

• Főbb tevékenységek/programelemek, melyek a projekt előkészítésének időszakában a specifikus helyi igények szerint kerültek megtervezésre:

• „Utazó szakemberek” biztosítása

A Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Ambrózfalván, Csanádalbertiben, Csanádpalotán, Királyhegyesen, Kövegyen, Nagyéren, Nagylakon és Pitvaroson lát el családgondozási, családsegítési és gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatokat. Továbbá gyermekpszichológus, fejlesztőpedagógus, gyógytestnevelő, gyógypedagógus, jogász szakemberek jelenléte csökkenti a szakemberhiányt a konzorciumi településeken.

• A humán közszolgáltatásban dolgozók képzése, szakmai kompetenciák fejlesztése.

Változatos tematikájú képzések lebonyolítása a közszolgáltatásban dolgozók részére.

• „SZEMLÉLETFORMÁLÁS FIATALOKNAK” foglalkozások lebonyolítása.

• „TÉRSÉGI NEVELÉSI KONFERENCIA” szervezése a térségi pedagógusok és szakemberek részére.

• „JÓ GYAKORLAT” kirándulások lebonyolítása a konzorciumi településeken.

• Szakmai tanulmányutak lebonyolítása különböző szervezeti egységeknek.

• „KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS SZERVEZÉSE” keretében fedett buszmegálló kialakítása Makó városában.

• Táborok, szakkörök szervezése és lebonyolítása.

• Utazó planetárium, vagy Testünk a csoda interaktív utazó kiállítások, utazó színház látogatásának lehetősége.

• Tehetséggondozás foglalkozások a konzorciumi településeken.

• Pályaválasztási tanácsadás keretében térségi üzemek látogatása 8. osztályos gyerekek számára.

• A hátrányos helyzetű tanulók nyelvvizsga szerzésének támogatása, iskolán kívüli nyelvoktatása.

• Általános és középiskolás gyermekek helyismeretét bővítő foglalkozások lebonyolítása.

• Hátrányos helyzetű, 3 év feletti gyerekek óvodába járásának akadályozó tényezőinek felmérése, intézkedi terv elkészítése.

• A szülői szerep erősítését célzó foglalkozások az óvodákban, „SZÜLŐKLUB” keretében.

• „Irány az iskola!” projektelem megvalósítása, melynek célja az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése a nagycsoportos óvodásoknak.

• Baba-mama klubfoglalkozások szervezése szakemberek (például pszichológus, védőnő, szakorvos, családterapeuta) bevonásával.

• Oktatási intézményekben sportnapok, közlekedésbiztonsági rendezvények szervezése és lebonyolítása.

• Egészségügyi szűrések szervezése egészséghetek keretében óvodákban.

• Szemléletformáló workshopok a szülők részére.

• Korai iskolaelhagyást megelőző „MODELLPROGRAM” kidolgozása és megvalósítása szociális hátrányokkal küzdő csoportok részére.

• Szakmai kommunikáció megvalósítása.

• Táborok, rendezvények lebonyolításához szükséges eszközök beszerzése.

• A konzorciumi partnerek számára irodaszerek beszerzése.

Kapcsolat:

Település Név Email Telefonszám
Gyenes Patrik projektmenedzser gyenes.patrik@mako.hu +36 30 379 1322
Tóth Zsolt szakmai vezető toth.zsolt@mako.hu +36 20 389 4919
Pitvaros Hájas Rita közösségszervező (Pitvaros, Nagyér, Ambrózfalva, Csanádalberti) pitvarosefop@gmail.com +36 62 292 032
Ambrózfalva Dorotovicsné Gulyás Judit polgármester phambroz@oroscom.hu +36 62 521 010
Csanádalberti Csjernyik Zoltán polgármester polghivcsanadalberti@oroscom.hu +36 62 650 310
Nagyér Lőrincz Tibor polgármester polgarmester.nagyer@oroscom.hu +36 62 521 910
Nagylak Kolozsvári Rozália polgármester polgarmester@nagylak.hu +36 62 279 140
Királyhegyes Benákné Bárdi Ilona önkormányzati dolgozó kiralyhegyes6911@gmail.com +36 62 287 945
Kövegy Galgóczkiné Krobák Mária polgármester kovegypm@freemail.hu +36 62 523 820
Csanádpalota Dr. Debreczeni István polgármester dr.debreczeni.istvan@csanadpalota.hu +36 62 263 001
Csanádpalota intézményvezetők csanadpalota.efop@gmail.com