EFOP-1.5.3-16-2017-00037 – „Értékközvetítés a Makó térségi közösségekben”

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

Sajtóközlemény

Értékközvetítés a Makó térségi közösségekben

2021/12/01

2021. november 30-án véget ért az „Értékközvetítés a Makó térségi közösségekben” elnevezésű, 498.499.349 Ft támogatási intenzitású projekt megvalósítási időszaka. A projekt célja a társadalmi felzárkóztatás érdekében a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, valamint a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása volt.

Az „Értékközvetítés a Makó térségi közösségekben” elnevezésű, EFOP-1.5.3-16-2017-00037 azonosító számú projekt 2021. november 30-án ért véget. A konzorciumot alkotó 9 településen – Makó, Pitvaros, Csanádalberti, Csanádpalota, Nagyér, Nagylak, Királyhegyes, Ambrózfalva, Kövegy – a projekt valós problémákra reagálva, célzottan segítette a területi kapacitáshiányból adódó problémákat, komplex módon segítve a településeket, a helyi igényeknek megfelelően.

 

A projektmegvalósítás 45 hónapja alatt utazó szakemberek kerültek foglalkoztatásra a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány csökkentése érdekében.

Megvalósult a hátrányos helyzetű csoportok képzése, mentorálása, kiemelten a munkaszocializáció megszerzését segítő tevékenységeket, a munkára való képességet javító intézkedéseket.

A vidék megtartó képességének erősítése érdekében kidolgozásra kerültek Fecskeház programok, számos ingyenes szolgáltatás bevezetésre került a településeken.

Az egészségfejlesztés kiemelt szerepet töltött be a projektben. Az egészségnapok, sportnapok megszervezése hozzájárult az egészségtudatosság erősítéséhez, a rendszeres testmozgás népszerűsítéséhez, a komplex egészségszűrések pedig segítették a hátrányos helyzetű lakosság bevonását az egészségügyi ellátórendszerbe.

A kultúrák közötti párbeszéd erősítése érdekében lebonyolításra kerültek az eltérő kultúrák megismerését elősegítő programok.

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

 

A projektről bővebb információ a http://mako.hu/ertekkozvetites/ honlapon olvasható.