EFOP-1.5.3-16-2017-00037 – „Értékközvetítés a Makó térségi közösségekben”

ÖSSZEGZÉS

 

Értékközvetítés a Makó-térségi közösségekben

EFOP-1.5.3-16-2017-00037

 

A projekt valós problémákra reagálva, célzottan segítette a területi kapacitáshiányból adódó problémákat, komplex módon segítve a településeket, szem előtt tartva a helyi igényeket, a HEEFT-ben feltárt problémákat.

 

A projekt a következő problémákra kívánt megoldást nyújtani:

  • területi különbségek csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében
  • foglalkoztathatóság javítása
  • hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci helyzetének erősítése
  • önkéntesség népszerűsítése
  • fiatalok elvándorlásának megakadályozása, vidék megtartóképességének erősítése
  • egészségre nevelés
  • kultúrák közötti párbeszéd erősítése
  • közösségépítés, közösségfejlesztés
  • helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése

 

A projekt szakmai tartalma a feltárt problémák megoldására szolgált:

 

A projektben utazó szakemberek kerültek foglalkoztatásra a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány csökkentése érdekében.

 

A projektben megvalósult a hátrányos helyzetű csoportok képzése, mentorálása, kiemelten a munkaszocializáció megszerzését segítő tevékenységeket, a munkára való képességet javító intézkedéseket.

 

A vidék megtartó képességének erősítése érdekében kidolgozásra kerültek Fecskeház programok, számos ingyenes szolgáltatás bevezetésre került.

 

Az egészségfejlesztés kiemelt szerepet töltött be a projektben. Az egészségnapok, sportnapok megszervezése hozzájárult az egészségtudatosság erősítéséhez, a rendszeres testmozgás népszerűsítéséhez, a komplex egészségszűrések pedig segítették a hátrányos helyzetű lakosság bevonását az egészségügyi ellátórendszerbe.

 

A kultúrák közötti párbeszéd erősítése érdekében lebonyolításra kerültek az eltérő kultúrák megismerését elősegítő programok.

 

 

 

MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAK: 2018. JANUÁR 01 – 2021. SZEPTEMBER 30.

TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 498.499.349 FT

 

 

AMBRÓZFALVA 3.678.095 FT
CSANÁDALBERTI 3.704.257 FT
CSANÁDPALOTA 7.677.118 FT
KIRÁLYHEGYES 4.414.287 FT
KÖVEGY 3.280.095 FT
MAKÓ 415.051.592 FT
NAGYÉR 3.830.665 FT
NAGYLAK 15.001.605 FT
PITVAROS 41.861.635 FT

 

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS: 100%

Makó Város Önkormányzata, Ambrózfalva, Csanádalberti, Csanádpalota, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Nagylak, Pitvaros