Mutasd mindet!

„Makó Város Díszpolgára”

Makó Város Önkormányzata minden esztendőben „Makó Város Díszpolgára” kitüntető cím adományozásával fejezi ki nagyrabecsülését azok iránt, akik a gazdaság, a tudomány, a kultúra vagy a sport területén huzamosabb időn át példamutató eredményességgel munkálkodtak, vagy maradandó alkotásaikkal elősegítették városunk fejlődését, az itt élők anyagi és szellemi jólétének gyarapodását.

A kitüntetés – akár posztumusz elismerésként is – évente legfeljebb két személynek adományozható.

A díszpolgári cím – a díszoklevél és  városunk címerével díszített arany pecsétgyűrű – minden év augusztus 20-án, ünnepélyes keretek közt kerül átadásra.

A kitüntetett személyére vonatkozóan városunk polgárai javaslatot tehetnek, melyet 2022. június 15-ig írásban juttathatnak el a polgármesternek címezve postai úton (Makó Város Polgármestere, 6900 Makó, Széchenyi tér 22.) vagy elektronikusan (polgarmester@mako.hu). A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre javasolt személy nevét, címét, valamint az elismerni kívánt tevékenység részletes leírását.