Mutasd mindet!

Eredményközlő döntés: Makó, belterület 7122. helyrajzi számú ingatlan pályázatára

Eredményközlő döntés

 

Makó Város Önkormányzata (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22., törzskönyvi azonosító szám (PIR): 726917, statisztikai számjel: 15726913-8411-321-06, adószám: 15726913-2-06, fizetési számlaszám: 12069000-01103144-00100007; képviseli Farkas Éva Erzsébet polgármester) a tulajdonában álló, jelen hirdetményben megnevezett, ingatlan(ok) vonatkozásában Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletről és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 20/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete 39. § (3) bekezdés b) pontja alapján, az alábbi döntést hozta:

 

A Makó, belterület 7122. helyrajzi számú, a valóságban Makó, Návay Lajos tér 5-7. faliszám alatti I. emeleten lévő 17 négyzetméter alapterületű IRODAHELYISÉG bérbeadására 2021. év október 27. napján kiírt pályázat nyertese:

Név:                Agro-Maros Szövetkezet

Címe:              6900, Makó, Návay Lajos tér 5-7.

Nyertes Pályázó által felkínált bérleti díj mértéke: bérleti szerződés-tervezetben foglaltak szerint.

A bérleti jogviszony időtartama: bérleti-szerződés -tervezetben foglaltak szerint.

Bérleti díjfizetéssel érintett időszak: a naptári évek szerinti összes hónap.

 

Pályázó által a pályázati eljárás során megfizetett pályázati biztosítékot a havi bérleti díjakba be kell számítani.

 

Makó, 2021. december 06.

Farkas Éva Erzsébet

polgármester