Mutasd mindet!

Pályázati felhívás: 8.902 m² területű ingatlan értékesítésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Makó Város Önkormányzata (Kiíró)

(6900 Makó, Széchenyi tér 22.)

egyfordulós, nyilvános pályázati felhívást (versenyeztetési eljárás) tesz közzé a tulajdonát képező

Makó, belterület 10405/27 hrsz. alatt felvett  „kivett beépítetlen terület” megnevezésű 8.902  m² területű ingatlan

ÉRTÉKESÍTÉSÉRE.

 

 

1./ A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. év augusztus 23. napján 10.00 óra.

 

2./ A pályázatok benyújtásának címe: Makói Polgármesteri Hivatal, 6900 Makó Széchenyi tér 22. II. em. 205. iroda.

 

3./ Pályázati anyag, amely tartalmazza a kiírás részletes feltételeit és az ingatlan legfontosabb jellemzőit átvehető: Makói Polgármesteri Hivatal, 6900 Makó Széchenyi tér 22. II. em. 205. iroda.
Pályázni kizárólag pályázati anyag benyújtásával lehet.

 

4./ A pályázati ajánlatok bontási időpontja és helye, pályázati ajánlatok elbírálása, versenytárgyalás időpontja és az ajánlattevők értesítésének módja: Az ajánlattevők az előbbi időpontokról írásban, postai úton tértivevényes levélben, vagy elektronikus úton kapnak értesítést, amelyeknek helye: Makói Polgármesteri Hivatal (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) szárnyépület II. emelet 205. iroda.

 

Makó, 2021. augusztus 04.