Mutasd mindet!

Közlemény

Hadházy Ákos képviselő úr 2021. július 13.-i Facebook posztjában a Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek EFOP-1.5.3-16 projekttel kapcsolatos hírt osztott meg, melyre a következő tájékoztatást adjuk:

A projekt végrehajtása során semminemű visszaélés nem történt.

Ez az EFOP pályázat bruttó 498.499.349 Ft támogatási összegű, 2018. január 1.-én indult, a mai napig is folyamatosan valósulnak meg elemei. A pályázat fő kedvezményezettje: Makó Város Önkormányzata, konzorciumi tagok: Pitvaros Községi Önkormányzat, Ambrózfalva Község Önkormányzata, Nagyér Községi Önkormányzat, Csanádalberti Község Önkormányzata, Csanádpalota Városi Önkormányzat, Királyhegyes Község Önkormányzata, Kövegy Község Önkormányzata, Nagylak Község Önkormányzata.

A pályázati felhívás szerint a pályázat egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, kiemelt célcsoportjai, a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság, az idősek, a helyi közszolgáltatásban dolgozók, illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, etnikumok.

E pályázatnak köszönhetően valósítottuk meg (teljesség igénye nélkül):

 • Gyermeknapi programokat és városrészi napokat összesen 13 alkalommal
 • Kirándulási programot közel 400 gyermek részére
 • Nyári táboroztatást közel 500 fő részére
 • Bevont közreműködők, pedagógusok száma: közel 120 fő
 • A város tanulói, gyermekei számára, iskolai és városrészi napokon egészségszűrést
 • Egyéni életmódtanácsadás 320 fő részére az Egészségfejlesztési Iroda közreműködésével
 • Pályaválasztási tanácsadás, drogprevenciós előadás megtartására került sor, melyen 350 fő vett részt. Ezek anyagai minden iskolába megküldésre kerültek.
 • Mentorálási program résztvevőinek száma 320 fő.
 • Képzési programokat közfoglalkoztatottak részére
 • Sportrendezvényeket 120 alkalommal
 • Színházi előadásokat, a Zenepavilon közkedvelt programjait 26 alkalommal, 1.700 fő részvételével
 • A pályázatnak köszönhetően segítik a résztvevő települések polgárait családterapeuták, szociális munkások, óvodapszichológusok, szociális ápolók.
 • Ennek a projektnek köszönhetően valósulnak meg a kistelepüléseken nagy érdeklődés mellett közösségi rendezvények.
 • Összesen mintegy 8000 fő elérésével valósulhatott meg ez idáig a 3 éves projekt.

A felhívás előírásainak mindenben megfelelően került sor a 2019. évben, a Makói Polgármesteri Hivatalban, az ott dolgozó köztisztviselőknek és más munkavállalóknak, összesen 70 főnek ún.”irodai masszázs” elvégzésére bruttó 455.240 Ft összegben, ami gyakorlatilag hátmasszázst jelentett, a fizikai közérzetük javítása érdekében, egészségügyi, a nagyvállalati szektorban napi rendszerességgel alkalmazott, valódi feltöltődést eredményező szolgáltatással, melyet az önkormányzati dolgozóink köszönettel, szívesen fogadtak.

Ez a programelem azonban eltörpül a pályázat további elemei mellett, mely több ezer embert ért el térségi szinten. Bátran kijelenthető, a konzorciumban részes össze település lakóit, fiataljait, felnőttjeit és időskorújait egyaránt szolgáló pályázatról van szó a valóságban.