Mutasd mindet!

Eredményközlő döntés: Makó, belterület 5402/3/A/1 helyrajzi szám

Makó Város Önkormányzata (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22., törzskönyvi azonosító szám (PIR): 726917, statisztikai számjel: 15726913-8411-321-06, adószám: 15726913-2-06, fizetési számlaszám: 12069000-01103144-00100007; képviseli Farkas Éva Erzsébet polgármester) a tulajdonában álló, jelen hirdetményben megnevezett, ingatlan(ok) vonatkozásában Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletről és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 20/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete 39. § (3) bekezdés b) pontja alapján, az alábbi döntést hozta:

 

A Makó, belterület 5402/3/A/1 helyrajzi számú, a valóságban Makó, Tömörkény u. 1/C fsz./1. szám alatti 18,11 m2 alapterületű garázs 2020. év október 07. napján kiírt pályázat nyertese:

 

Név:                Szántó Ferenc

Címe:             6900 Makó, Kálvin u. 8-12/B. 1/1

 

 

Nyertes Pályázó által felkínált bérleti díj mértéke: bérleti szerződés tervezetben foglaltak szerint.

 

A bérleti jogviszony időtartama: bérleti-szerződés tervezetben foglaltak szerint.

 

Bérleti díjfizetéssel érintett időszak: a naptári évek szerinti összes hónap.

 

Pályázó által a pályázati eljárás során megfizetett 25.354,- Ft+Áfa összegű pályázati biztosítékot a havi bérleti díjakba be kell számítani.

 

Makó, 2020. december 11.

Farkas Éva Erzsébet

polgármester