Mutasd mindet!

KÖZMEGHALLGATÁS

Tisztelt Állampolgárok!

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkatervében a novemberi ülés 2. napirendi pontja: „A 2020. évi adóbevételek alakulása és felhasználásuk, valamint a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata” tárgyú előterjesztés, melyet a képviselő-testület KÖZMEGHALLGATÁS keretében tárgyalt volna.

 

Magyarország Kormánya 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki, így a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, melyre tekintettel képviselő-testületi ülés megtartására nem kerülhet sor, Makó város polgármestere saját hatáskörben hozza meg a döntéseket.

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a képviselő-testület 2020. évi munkatervében foglaltaknak történő megfelelés érdekében a közmeghallgatás megtartásának – a veszélyhelyzetre tekintettel – akként teszünk eleget, hogy az állampolgárok „A 2020. évi adóbevételek alakulása és felhasználásuk, valamint a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatatárgyú előterjesztés kapcsán írásban élhetnek a kérdésfeltevés és javaslattétel jogával oly módon, hogy az észrevételeket 2020. november 25. napján 8:00 óráig a nemes@mako.hu email címre eljuttatják. Az állampolgári észrevételekre – az előírt határidő lejárta után – írásban történik meg a válaszadás.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét!

 

Makó, 2020. november 18.

Tisztelettel:

dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta

jegyző