Mutasd mindet!

Díszpolgári cím javaslatok

Makó Város Önkormányzata a „Makó Város Díszpolgára” kitüntető cím adományozásával fejezi ki nagyra becsülését azok iránt, akik gazdasági, tudományos, kulturális, sport vagy egyéb téren kifejtett tevékenységükkel a város lakossága, a város hírnevének öregbítése érdekében huzamosabb időn át példamutató eredményességgel munkálkodtak. Maradandó alkotásaikkal elősegítették Makó város fejlődését, hozzájárultak a város lakói anyagi és szellemi jólétének gyarapodásához. E kitüntető címmel óhajt adózni továbbá azoknak is, akik a tudomány és a művészet kimagasló művelőiként szereztek érdemeket és kerültek kapcsolatba Makóval.
A díszpolgári címet a város lakossága nevében Makó Város Önkormányzata adományozza annak az élő vagy elhunyt magyar, vagy külföldi személynek, aki a rendelkezésben foglaltak szerint arra érdemes.
A díszpolgári cím évente legfeljebb egy személynek adományozható. A díszpolgári cím az augusztus 20-ai ünnepség
keretében kerül átadásra. A díszpolgári cím adományozására vonatkozó javaslatokat minden év június 20-ig kell írásban
eljuttatni a polgármesternek. A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre méltónak tartott személy, csoport, egyesület,
szervezet vagy közösség nevét, címét, valamint az elismerni kívánt tevékenység részletes ismertetését, amellyel a javaslattevő szerint méltónak bizonyult a kitüntetésre, a kitüntetésre javasolt életútját. A díszpolgári cím adományozásáról a kitüntetett részére díszoklevelet kell kiállítani,
valamint a város címerével díszített aranypecsétgyűrűt kap.