Mutasd mindet!

Bíróságok ülnökeinek megválasztása időpontja

Magyarország Köztársasági elnöke a bíróságok ülnökeinek megválasztása időpontját 2019. március 7. és 2019. április 30. közé eső időtartamra tűzte ki. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi bírósági ülnökök megbízatása az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le, a Makói Járásbíróságra ülnököket lehet jelölni. Az Országos Bírósági Hivatal a Makói Járásbíróságra választható fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban eljáró ülnökök számát összesen 4 főben határozta meg, ebből 1 főt a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat, további 1 főt pedig a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat választ meg az alábbiak szerint.

A fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag

– pedagógus,

pszichológus, vagy

a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

 

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság

pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei,

nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a jogszabály szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

 

A jelölést 2019. április 5-ig a Makói Polgármesteri Hivatal Jogi Csoportjára (6900 Makó, Széchenyi tér 22. fsz. 36. szoba) lehet bejelenteni a hivatal munkaideje alatt folyamatosan. A hirdetmények, a bírósági ülnökké jelölés nyomtatványa, valamint a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozat nyomtatványa, továbbá az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató átvehető a Jogi Csoportnál, illetve a www.mako.hu honlapról letölthető.