Mutasd mindet!

Álláspályázat: belső ellenőr

Makói Polgármesteri Hivatal

                       

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Makói Polgármesteri Hivatal

belső ellenőr

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Belső ellenőrzési feladatkör I. besorolási osztályban (1. számú melléklet 1. pont)

Ellátandó feladatok:

Belső ellenőrzési, tanácsadói és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban Bkr.) rögzített belső ellenőrzési feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Főiskola,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       B kategóriás jogosítvány,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. § (4) bekezdésében előírt regisztráció.
 • a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 1/A.§-ában foglalt feltételek megléte
 •       a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pont szerinti végzettség, képzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelői szakképesítés,
 •       ECDL
 •       közigazgatási alap- vagy szakvizsga
 •       ÁBPE I. vizsga, ÁBPE II. képzésen való részvétel,
 •       költségvetési ellenőrzési területen szerzett gyakorlat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       fényképpel ellátott szakmai önéletrajz ( a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti tartalommal)
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló igazolás
 •       végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai
 •       az Áht. 70. §-ban előírt regisztráció igazolása
 •  előzetes nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-87. §-aiban meghatározott összeférhetetlenségi okok a pályázat benyújtásakor fennállnak-e
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Héja Andrea nyújt, a +3662511824 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Makói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6900 Makó, Széchenyi tér 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/162-1/2018/XI. , valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.
 •       Személyesen: , Csongrád megye, 6900 Makó, Széchenyi tér 22. fsz. 34..

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül a pályázati határidő leteltét követően, személyes meghallgatás után a kinevezésről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, melynek eredményéről a pályázók írásban kapnak tájékoztatást. A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. A munkáltató kinevezés esetén 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.