Mutasd mindet!

Eredményközlő döntés

Eredményközlő döntés

 

 

Makó Város Önkormányzata (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22., törzskönyvi azonosító szám (PIR): 726917, statisztikai számjel: 15726913-8411-321-06, adószám: 15726913-2-06, fizetési számlaszám: 12069000-01103144-00100007; képviseli Farkas Éva Erzsébet polgármester) a tulajdonában álló, jelen hirdetményben megnevezett, ingatlan(ok) vonatkozásában Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletről és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 20/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete 39. § (3) bekezdés b) pontja alapján, az alábbi döntést hozta:

 

 

Makó, belterület 7566/A/66 helyrajzi szám alatt felvett, természetben Makó, Rudnay Gyula u. 1. A. épület földszint alatt, 10,97 m2 alapterületű „Tárolóhelyiség” bérlet útján történő hasznosítására 2018. április 17. napján kiírt pályázatot – az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletről és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 20/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet 39. §. (3) bekezdés b.) pontja alapján érvényesen benyújtott pályázatok hiánya okán

 

eredménytelennek

 

nyilvánítom.

 

Makó, 2018. június 01.

 

 

 

Farkas Éva Erzsébet

polgármester