Mutasd mindet!

Eredményközlő döntés

Makó Város Önkormányzata (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22., törzskönyvi azonosító szám (PIR): 726917, statisztikai számjel: 15726913-8411-321-06, adószám: 15726913-2-06, fizetési számlaszám: 12069000-01103144-00100007; képviseli Farkas Éva Erzsébet polgármester) a tulajdonában álló, jelen hirdetményben megnevezett, ingatlan(ok) vonatkozásában Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletről és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 20/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete 39. § (3) bekezdés b) pontja alapján, az alábbi döntést hozta:

A Makó, belterület 7566/A/65. helyrajzi számú, a valóságban Makó, Rudnay Gyula u. 1. A. épület földszint szám alatti 17,09 négyzetméter alapterületű garázshelyiség bérbeadására 2018. év február 27. napján kiírt pályázat nyertese:

 

Név:                Antal Terézia pályázó

Címe:              6900, Makó, Rudnay Gyula u. 3/A 3/8.

 

Nyertes Pályázó által felkínált bérleti díj mértéke: bérleti szerződés-tervezetben foglaltak szerint.

A bérleti jogviszony időtartama: bérleti-szerződés -tervezetben foglaltak szerint.

Bérleti díjfizetéssel érintett időszak: a naptári évek szerinti összes hónap.

Pályázó által a pályázati eljárás során megfizetett 18.798,- Ft+Áfa összegű pályázati biztosítékot a havi bérleti díjakba be kell számítani.

Makó, 2018. április 24.

Farkas Éva Erzsébet

polgármester