Mutasd mindet!

Felhívás a tavaszi kerti munkák során keletkezett mezőgazdasági és zöldhulladék kezeléséről

A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladékok kezelésére és égetésére vonatkozó szabályok Makó város környezetvédelméről szóló 18/2001.(VI.28) rendeletben előírtak szerint:

  • A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék ártalmatlanításáról, elsősorban helyben történő komposztálással – ha ez lehetséges – a városi szeméttelepre történő elszállításáról kell gondoskodni.
  • Mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladékot belterületen égetni tilos.
  • Mezőgazdasági hulladék nyílt téri égetését – a Környezetvédelmi Felügyelőség állásfoglalása alapján – a jegyző engedélyezi.
  • Közterületi nyílt téren akkor égethető el a mezőgazdasági termelés során keletkezett növényi hulladék, ha más ártalmatlanításra nincs mód. Az égetés október 1-je és április 30-a között lehetséges, ha földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter tűzgyújtási tilalmat erre az időszakra nem rendel el. Hagyományos energiatermelő berendezésben a mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék égethető.
  • Az égetendő mezőgazdasági hulladék kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve az utóbbiak maradékait stb.) nem tartalmazhat.

Avar és kerti hulladék kezelésére vonatkozó szabályok:

  • Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Égetni a szomszédos telken lévő épülettől 10 m, saját telken lévő épülettől 5 m távolságon belül nem szabad. Szalma- és szálastakarmány kazlaktól 20 m-en belül égetni nem szabad. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környéken levő zöld növényeket, fát, bokrot nem károsítsa. Az égetést olyan 18 éven felüli személy végezheti, aki fizikailag és szellemileg is alkalmas arra, hogy veszély esetén megfelelően tudjon cselekedni. Avart és kerti hulladékot magánszemélyek csak saját telkükön égethetnek, közterületen nem.
  • Az égetést a reggeli és esti talajközeli inverzió (levegőréteg hőmérsékleti változása) miatt 8 és 17 óra között lehet végezni szélcsendes időben.
  • Az elégetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat más, kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (műanyag, gumi pvc stb.).