Mutasd mindet!

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

 

Makó Város Önkormányzata

(6900 Makó, Széchenyi tér 22.)

nyilvános ajánlati felhívást tesz közzé a tulajdonát képező Makó, Honvéd városrészben fekvő alábbi ingatlanok

 

értékesítésére:

 

Sszám. Helység Hrsz. Megnevezés Alapterület (m²) Eladási irányár (Ft+Áfa)
1. Makó 9287 Kivett beépítetlen terület 538 78.000,-
2. 9288 Kivett beépítetlen terület 191 31.000,-
3. 9291 Kivett beépítetlen terület 284 45.000,-
4. 9295 kivett udvar 360 58.000,-

 

 

1./ Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2018. év május 31. napja 16.00 óra.

 

2./ Az ingatlanok irányára egyedi forgalmi értékbecslésben kerül meghatározásra, amelyről az az ajánlattételi dokumentáció átvételekor szerezhetnek pontos információt az ajánlattevők.

 

3./ Az ajánlatok benyújtásának címe: Makói Polgármesteri Hivatal, 6900 Makó Széchenyi tér 22. Innovációs és Városfejlesztési Iroda – Vagyoncsoport – II. em. 205. iroda.

 

4./ Ajánlattételi dokumentáció átvehető: Makói Polgármesteri Hivatal, 6900 Makó Széchenyi tér 22. Innovációs és Városfejlesztési Iroda – Vagyoncsoport – II. em. 205. iroda.

 

Ajánlattételre csak az ajánlattevőknek átadott dokumentáció fent megadott határidőig történő benyújtásával van mód.

 

5./ Makó Város Önkormányzata fenntartja azt a jogot, hogy valamely ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a soron következő ajánlattevővel szerződést kötni; illetőleg, hogy az eljárást külön indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, vagy az ajánlattételi felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt külön indokolás nélkül visszavonja. Makó Város Önkormányzata fenntartja továbbá azon jogát, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:74. § (2) bekezdése alapján, a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel való szerződéskötést megtagadja.

 

 

 

Makó, 2017. december 13