Mutasd mindet!

Csanád megye ismét Magyarország térképére kerül

Csanád megye ismét Magyarország térképére kerül

Nyilatkozat

 

Makó Város Önkormányzata és az egykori Csanád vármegye Csongrád megyéhez csatolt településeinek önkormányzatai nevében nagy örömünket és köszönetünket fejezzük ki a Magyar Országgyűlésnek a 2017. október 3-án, ellenszavazat nélkül meghozott határozatáért, miszerint 2020. június 4-étől, a méltatlan és igazságtalan trianoni békediktátum 100. évfordulójának napjától Csongrád megye elnevezése Csongrád-Csanád megyére változik.

Térségünk polgárainak a lelkében régóta él a vágy a majd ezeréves Csanád vármegye emlékének megőrzésére. Éppen ezért örömmel fogadtuk a Csongrád Megyei Önkormányzatnak a rendszerváltozás után, 1990-ben a megye címeréről hozott döntését, miszerint Csongrád megye új címerének elmei között Csanád megye címere is megjelent. Hasonló módon támogattuk a megyei közgyűlés 2017. június 30-án hozott határozatát, melyben a testület is javasolta a névváltoztatást. Lázár János, térségünk országgyűlési képviselője megértve az itt élők törekvését, fölkarolta és sikerre vitte az ügyet, hiszen javaslatára a Magyar Országgyűlés Csongrád megye elnevezését Csongrád-Csanádra változtatta.

A döntés az ezeréves örökség, a Csanád elnevezés és a hozzá kapcsolódó értékek és hagyományok megőrzését segíti. Tisztelgés ez a határozat egykor itt élt őseink előtt, akik hazánkért, népünkért oly sokat fáradoztak, ugyanakkor bizonyos elégtétel is azokért a sérelmekért, amelyeket elszenvedtünk a méltatlan és igazságtalan békediktátum, valamint az 1950-es, a megyénk fölszámolásáról hozott határozat miatt.

Az Országgyűlés döntése értelmében az ősi, az ország számára lassan feledésbe merülő, de nekünk a múltunkat, a hagyományainkat, az értékeinket szimbolizáló és az előttünk járó generációk emlékét az utókor számára is megőrző Csanád név visszakerül Magyarország térképére. Ezzel együtt a magyar közvélemény figyelme is ráirányul mindarra, amit a magyarság számára Csanád, a csanádi térség és az itt élő emberek jelentenek.

Makó, 2017. október 5.

 

Farkas Éva Erzsébet, Makó polgármestere

Csirik László, Ambrózfalva polgármestere

Csjernyik Zoltán, Csanádalberti polgármestere

Dr. Martonosi György, Maroslele polgármestere

Farkas János, Magyarcsanád polgármestere

Galgóczkiné Krobák Mária Anna, Kövegy polgármestere

Hajnal Gábor, Földeák polgármestere

Horváth Lajos, Királyhegyes polgármestere

Locskai Zoltán, Nagylak polgármestere

Lőrincz Tibor, Nagyér polgármestere

Nyergesné Kovács Erzsébet, Csanádpalota polgármestere

Radó Tibor, Pitvaros polgármestere

Simonné Sinkó Erika, Óföldeák polgármestere

Szekeres Ferenc, Apátfalva polgármestere