Mutasd mindet!

Makovecz Imre Bizottsága rendes ülés 2017. augusztus 28-án

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Makovecz Imre Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

 

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Makovecz Imre Bizottsága rendes ülését 2017. augusztus 28. napján (hétfő) 14:30 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Korona, Erdei Ferenc szekcióterem

N A P I R E N D 

  1. Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (minden bizottság)
  2. Munkaterv módosítás (minden bizottság)
  3. A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása (minden bizottság)
  4. 2017. évi költségvetési rendelet módosítása (minden bizottság)
  5. Visszatérítendő támogatás nyújtása a Makói Városgazdálkodási Nkft. részére a „Galamb” Kollégium épület fűtéskorszerűsítésére
  6. Távhővezeték építése a Nagyér-csatorna – Szent János tér nyomvonalon
  7. Egyebek

Makó, 2017. augusztus 23.

Kovács Sándor s. k.

elnök