Mutasd mindet!

Hirdetmény

Hirdetmény

 

Makó Város Önkormányzata (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22., Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 726917, statisztikai számjel: 15726913-8411-321-06, adószám: 15726913-2-06, fizetési számlaszám: 120690000110344-00100007, képviseli: Farkas Éva Erzsébet polgármester), a tulajdonát képező Makó, 10620/5 helyrajzi szám alatt felvett, természetben MAKÓ, ARADI U. 127. SZÁM ALATTI, KIVETT BEÉPÍTETT TERÜLET (SZESZFŐZDE) bérlet útján történő hasznosítására irányuló – 2017. év június 06. napján közzétett – pályázatot Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének, az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletről és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 20/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet 39. §. (3) bekezdése a)-b) pontjaiból következően, valamint a pályázati felhívás 8. pontjában foglalt rendelkezés alapján

visszavonja,

és úgy rendelkezik, hogy az ezen időpontig megfizetett pályázati biztosíték összegét a pályázóknak visszafizeti.

Makó, 2017. június 12

Farkas Éva Erzsébet

polgármester