Mutasd mindet!

Makó Város Önkormányzata pályázatot hirdet Makó város helyi védettségű épületek homlokzat felújításának támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Makó Város Önkormányzata pályázatot hirdet Makó város helyi védettségű épületek homlokzat felújításának támogatására.

 

A pályázat tárgya: Makó város helyi építészeti örökségének védelméről szóló 13/2006. (IV.27.) Makó ör. 17. § (1) bekezdése szerint a helyi védelem alatt álló épületek homlokzatának felújítása, elsősorban a főútvonalak mentén, műemlék környezetben és turisztikailag jelentős forgalommal bíró területen lévő épületekre kiterjedően.

 

Részvétel: A pályázat nyilvános, azon részt vehet bármely természetes személy, aki megfelel a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek.

 

A támogatás mértéke:

Nem lehet több, mint a bekerülési költség 50%-a, maximum bruttó 500.000,- Ft.

 

Országos védettségű épület támogatására nincs lehetőség.

 

A pályázathoz be kell nyújtani:

  • Főépítésszel egyeztetett környezetbe illesztési homlokzati leírást.
  • Kivitelező által készített költségvetést.
  • Az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapszemléjét.
  • A pályázó és a vele közös háztartásban élők jövedelméről igazolást.
  • Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nyertessége esetén a tervezett munkát a döntéstől számítottan 1 éven belül megvalósítja és a költségekkel elszámol, továbbá tudomásul veszi, hogy a támogatási összeg erejéig az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog kerül bejegyzésre.

 

 

A pályázat benyújtásának határideje és helye: 2017. augusztus 31.

Kaposta Áron – Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Hatósági Csoport

6900 Makó, Széchenyi tér 22. II. emelet 207. iroda

62/511-877

 

A pályázat elbírálása: a beadási határidőt követő soros képviselő-testületi ülés.

 

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást ad:

Kaposta Áron – Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Hatósági Csoport

6900 Makó, Széchenyi tér 22. II. emelet 207. iroda

62/511-877