Mutasd mindet!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Makó Város Önkormányzata

EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET

4 db önkormányzati tulajdonú, közművesített építési telek hasznosítására

visszatérítendő támogatás formájában

családok számára.

  1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a családok lakáshelyzetének javítására és a városban történő hosszú távú letelepedésük elősegítése érdekében elidegenít 4 db a Makó, Szerecsen utcán fekvő közművesített önkormányzati tulajdonú építési telket.
  1. Pályázhatnak azok a városban életvitelszerűen és hosszú távon letelepedni kívánó házaspárok (Ptk. 4:5. §) vagy élettársak (Ptk. 6:514. §) – továbbiakban együttesen: párok – akik az alábbi konjunktív feltételeknek megfelelnek:
  • a pályázat benyújtásának napján legalább az egyikük életkora nem haladja meg a 40. életévet, és
  • legalább 1 gyermeket nevelnek (szülői felügyeletet gyakorolnak), vagy várnak, vagy vállalnak (az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet feltételei szerint) és
  • 30 napnál nem régebbi okirattal igazolják, hogy legalább az egyikük – legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában a társadalombiztosítás ellátásira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-a szerint – a közfoglalkoztatott jogviszonyt ide nem értve – biztosítottként szerepel – beleértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van, és
  • vállalják, hogy a kapott telken új lakóingatlant létesítenek.

A lakóingatlan felépítésére való képesség megállapíthatósága érdekében szakember által készített előzetes műszaki dokumentációt és költségvetést kell a pályázat kötelező mellékleteként beadnia a pályázóknak.

  1. A pályázat benyújtásának határideje: április 10. (hétfő) 16.00 óra.
  1. A pályázat beadásának helye: Makói Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda Vagyoncsoport (Makó, Széchenyi tér 22. II. emelet 205. iroda.).
  1. Pályázati adatlap átvehető, és részletes felvilágosítás (jövedelmi feltételek, kizáró okok, támogatás mértéke, szükséges igazolások, mellékletek stb.) kérhető a Makói Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda Vagyoncsoport 205. irodájában.
  1. Pályázni valamennyi ingatlanra nézve csak pályázati anyag és adatlap benyújtásával lehet, amelyeknek tartalmazniuk kell a pályázat elbírálásához szükséges mellékleteket is.

 

 

Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda Vagyoncsoport

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

(II. emelet 205. szoba, tel.: 62/511-841)