Mutasd mindet!

Tájékoztató az engedély nélkül létesített kutak legalizálásáról

Tájékoztató

az engedély nélkül létesített kutak legalizálásáról

 

 
 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) által kezdeményezett törvénymódosítás értelmében 2018. december 31-ig bírságmentesen lehet engedélyeztetni a 2016. június 4. előtt engedély nélkül kialakított kutakat. Az utólagos engedélyezés hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező települési önkormányzatok jegyzői és a vízügyi-vízvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóságok, azaz a fővárosi és a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok (Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály; http://csongrad.katasztrofavedelem.hu/vizugyi-es-vizvedelmi-hatosagi-informaciok ) között.

A jegyző fennmaradási engedélye szükséges olyan kutaknál, amelyek háztartási igényeket elégítenek ki, és maximálisan 500 m³/év vízigénybevétellel, kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával magánszemélyek üzemeltetnek. További feltétel, hogy az ingatlan, amelyen a vízilétesítmény elhelyezkedik, nem érint vízbázisvédelmi területet. Amennyiben a fentiek közül valamelyik kritérium nem teljesül, abban az esetben az engedélyezés a fővárosi és megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok hatáskörébe tartozik.

A BM és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara együttműködése alapján az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az engedélyezési eljárás megkönnyítése érdekében külön ismertető kiadványt készített „Tájékoztató az engedély nélkül létesített vízilétesítmények fennmaradási engedélyezéséhez” címmel. A tájékoztató anyag elérhető a NAK portálján a „Kézikönyvek, Tájékoztatók” menüpont alatt. A kiadványból többek között megtudható, hogy milyen engedély szükséges, ki lehet a kérelmező, mit kell tartalmaznia a kérelemnek. Ismerteti továbbá az igazgatási szolgáltatási díj meghatározásának módját, az ügyintézési határidőt, a vízjogi fennmaradási engedély kiadhatóságának feltételeit és következményeit, valamint az engedélyezési eljárásban részt vevő hatóságokat.

A kiadvány a NAK portálján érhető el az alábbi linken:

http://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/831-tajekoztato-az-engedely-nelkuli-kutak-engedelyezesehez