Mutasd mindet!

Pályázati felhívás – Rudnay Gy. u. 1. ép A lh: B V. 13 szám alatt fekvő lakás bérlet útján történő hasznosítására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Makó Város Önkormányzata
EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT  HIRDET
a tulajdonát képező

7566/A/28 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Makó, Rudnay Gy. u. 1. ép: A lh: B V. 13. szám alatt fekvő, 2 + ½ szoba, konyha, kamra, előszoba, fürdőszoba, WC, loggia helyiségekből álló, 56 m2 alapterületű,
összkomfortos komfortfokozatú

L A K Á S

költségelven,  bérlet útján történő hasznosítására.

1.    A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 16. 10:00 óra.

2.    A pályázat beadásának helye:  Makói Polgármesteri Hivatal  Innovációs és Városfejlesztési Iroda Vagyoncsoport (Makó, Széchenyi tér 22. szárnyépület II. 206. iroda).

3.    Költségelvű feltételekkel történő bérbeadás esetén a lakás havi lakbére: 21.280,- Forint, mely lakbért a mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott összegben kell megfizetni.

4.    A pályázati anyag átvehető és részletes felvilágosítás:
Makói Polgármesteri Hivatal
Innovációs és Városfejlesztési Iroda Vagyoncsoport
6900 Makó, Széchenyi tér 22. szárnyépület II. emelet 206. szobájában.
Tel: 62/ 511-838

5.    Pályázni csak pályázati anyag birtokában lehet, amely tartalmazza a kiírás részletes feltételeit, az ingatlan legfontosabb jellemzőit, illetve a lakásbérleti szerződés tervezetét.

Makói Polgármesteri Hivatal  Innovációs és Városfejlesztési Iroda Vagyoncsoport
6900 Makó, Széchenyi tér 22.
(Szárnyépület II. emelet 206. iroda, Telefon: 62/511-838)