Mutasd mindet!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Makó, Fűrész u. 7. IV. 10. sz. alatt fekvő lakás költségelvű bérleti hasznosítására

Makó Város Önkormányzata

EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT  HIRDET

a tulajdonát képező

4813/24/A/10 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Makó, Fűrész u. 7. IV. 10. szám alatt fekvő, 2 szoba, konyha, fürdőszoba, WC, előszoba,
loggia helyiségekből álló, 55,48 m2 alapterületű,
összkomfortos komfortfokozatú

L A K Á S

költségelven,  bérlet útján történő hasznosítására.

1.    A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 18. 10:00 óra.

2.    A pályázat beadásának helye:  Makói Polgármesteri Hivatal  Innovációs és Városfejlesztési Iroda Vagyoncsoport (Makó, Széchenyi tér 22. szárnyépület II. 206. iroda).

3.    Költségelvű feltételekkel történő bérbeadás esetén a lakás havi lakbére: 21.082,- Forint, mely lakbért a mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott összegben kell megfizetni.

4.    A pályázati anyag átvehető és részletes felvilágosítás:
Makói Polgármesteri Hivatal
Innovációs és Városfejlesztési Iroda Vagyoncsoport
6900 Makó, Széchenyi tér 22. szárnyépület II. emelet 206. szobájában.
Tel: 62/ 511-838

5.    Pályázni csak pályázati anyag birtokában lehet, amely tartalmazza a kiírás részletes feltételeit, az ingatlan legfontosabb jellemzőit, illetve a lakásbérleti szerződés tervezetét.

Makói Polgármesteri Hivatal  Innovációs és Városfejlesztési Iroda Vagyoncsoport
6900 Makó, Széchenyi tér 22.
(Szárnyépület II. emelet 206. iroda, Telefon: 62/511-838)