Mutasd mindet!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS helyi védettségű épület homlokzat felújítás támogatására.

Makó Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Makó város helyi védettségű épület homlokzat felújításának támogatására.

A pályázat tárgya: Makó város helyi építészeti örökségének védelméről szóló 13/2006. (IV.27.) Makó ör. 17. § (1) bekezdése szerint a helyi védelem alatt álló épületek homlokzatának felújítása, elsősorban a főútvonalak mentén, műemlék környezetben és turisztikailag jelentős forgalommal bíró területen lévő épületekre kiterjedően.

Részvétel: A pályázat nyilvános, azon részt vehet bármely természetes személy, aki megfelel a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek.

A támogatás mértéke:

Nem lehet több, mint a bekerülési költség 50%-a, maximum bruttó 500.000,- Ft

Országos védettségű épület támogatására nincs lehetőség.

A pályázathoz be kell nyújtani:

  • Amennyiben építési engedély köteles az építési munka, úgy a jogerős építési engedélyt.
  • Amennyiben építési engedély nélkül végezhető az építési munka, úgy környezetbe illesztési homlokzati leírást.
  • Kivitelező által készített költségvetést.
  • Az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapszemléjét.
  • A pályázó és a vele közös háztartásban élők jövedelméről igazolást.
  • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyertessége esetén a tervezett munkát a döntéstől számítottan 1 éven belül megvalósítja és a költségekkel elszámol, továbbá tudomásul veszi, hogy a támogatási összeg erejéig az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog kerül bejegyzésre.

A pályázat benyújtásának határideje és helye: 2016. augusztus 30.

Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató

(6900 Makó, Széchenyi tér 22.)

A pályázat elbírálása: a beadási határidőt követő soros testületi ülés.

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást ad:

Varga Imre – Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Hatósági Csoport

6900 Makó, Széchenyi tér 22. II. emelet 207. iroda

62/511-875