Mutasd mindet!

Pályázat vagyongazdálkodási előadó munkakör betöltésére

Makói Polgármesteri Hivatal

                       

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Makói Polgármesteri Hivatal 

vagyongazdálkodási előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2018.02.28 –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

vagyongazdálkodási feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,

         Cselekvőképesség,

         Büntetlen előélet,

         Egyetem, jogi végzettség,

         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         problémamegoldó-, döntéshozatali- és önálló munkavégzési képesség

         magas stressztűrő képesség

         együttműködési, konfliktuskezelési – és konfliktus megelőzési képesség

         megbízhatóság, felelősségvállalás

         pontosság

         ügyfélkezelési területen szerzett tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         vagyongazdálkodási eljárásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

         közigazgatási-, vagy jogi szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz ( a 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet 1. sz. melléklet szerinti tartalommal)

         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás

         végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai

         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Darabos Orsolya Innovációs és Városfejlesztési Iroda vezetője nyújt, a +36-62/511-837 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Makói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6900 Makó, Széchenyi tér 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/28-1/2016/XI. , valamint a munkakör megnevezését: vagyongazdálkodási előadó.

         Személyesen: dr. Bálint-Hankóczy Beatrix, Csongrád megye, 6900 Makó, Széchenyi tér 22. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő és alkalmasnak ítélt pályázatot benyújtok közül a pályázati határidő leteltét követően személyes meghallgatás után – az Innovációs és Városfejlesztési Iroda vezetőjének javaslatára – a jegyző dönt, melynek eredményéről a pályázók írásban kapnak tájékoztatást. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Makói Hírek – 2016. február 26.

         www.mako.hu – 2016. február 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.