Mutasd mindet!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Makó Város Önkormányzata 

EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET 

3 db önkormányzati tulajdonú, közművesített építési telek hasznosítására  

visszatérítendő támogatás formájában 

családok számára.

 1.  Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a makói családok lakhatási helyzetének javítása és a városban történő hosszútávú letelepedésük elősegítése érdekében elidegenít 3 db a Makó, Velnök utcán fekvő közművesített önkormányzati tulajdonú építési telket.2.

2.  Pályázhatnak azok a makói, a városban életvitelszerűen és hosszútávon letelepedni kívánó házaspárok vagy élettársak (Ptk. 8:1 § (1) 2.), – továbbiakban együttesen: párok – akik az alábbi konjunktív feltételeknek megfelelnek:

  • a pályázat benyújtásának napján legalább az egyikük életkora nem haladja meg a 40. életévet, és
  • legalább 1 gyermeket nevelnek (szülői felügyeletet gyakorolnak), vagy várnak, vagy vállalnak (a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet feltételei szerint) és
  • 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy saját maga – házastársak, élettársak esetén legalább az egyik fél – legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában a társadalombiztosítás ellátásira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-a szerinti biztosítottként szerepel – ideértve azt is, ha legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 15 nap megszakítás van, és
  • vállalják, hogy a kapott telken a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 3. §-a szerinti méltányolható lakásigénynek megfelelő új lakóingatlant létesítenek.Lakóingatlan felépítésére való képesség megállapíthatósága érdekében szakember által készített költségvetést kell a pályázat kötelező mellékleteként beadnia a pályázóknak.

3.   A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 29. (péntek) 12.00 óra

4.  A pályázat beadásának helye: Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda Vagyoncsoport (Makó, Széchenyi tér 22. II. emelet 205. iroda.)

5.  Pályázati adatlap átvehető, és részletes felvilágosítás (jövedelmi feltételek, kizáró okok, támogatás mértéke, szükséges igazolások, mellékletek stb.) kérhető a Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda Vagyoncsoport 205. irodájában vagy teljes terjedelemben letölthető a www.mako.hu önkormányzati pályázatok oldalról.

6. Pályázni valamennyi ingatlanra nézve csak pályázati adatlapon lehet, amely tartalmazza a pályázat elbírálásához szükséges mellékleteket. 6900 Makó, Széchenyi tér 22(II. emelet 205. szoba, tel.: 62/511-841)

 

Pályázati dokumentumok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI ANYAG

PÁLYÁZATI ADATLAP

 

Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda Vagyoncsoport

 Makó, Széchenyi tér 22.

(II. emelet 205. szoba, tel.: 62/511-841)