Mutasd mindet!

Návay Lajos emlékverseny középiskolai csapatok számára

F E L H Í V Á S

 Návay Lajos Emlékverseny

középiskolai csapatok számára

Makó Város Önkormányzata a Návay Lajos emlékév alkalmából a 14-18 éves középiskolai tanulók számára meghirdeti a Návay Lajos Emlékversenyt. Az Önkormányzat mellett a verseny támogatói: a makói levéltár, a József Attila Városi Könyvtár és Múzeum. A középiskolákból háromfős csapatok jelentkezését várják. Nincs korcsoportonkénti kategória. Egy iskola maximum két csapatot indíthat. Nevezési-részvételi díj nincs.

A verseny témája, ismeretanyaga: Návay Lajos családja, élete, politikai nézetei, pályafutása, sorsa és emlékezete. A XIX-XX. század fordulójának politikai viszonyai. Az I. világháború és a Tanácsköztársaság időszaka Makón.

 A felkészüléshez felhasználható irodalom:

A vetélkedő I. fordulójának feladatait az alábbi honlapokon elérhető szakirodalomból állítjuk össze:

Gilicze János: A földeáki Návay család története. Régi magyar családok 5. Debrecen, 2006. 204-238.,239-254.,257-261.o. http://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_HAJB_Saa_20_Rmcs_05/?pg=10&layout=s

Makó története 1849-től 1920-ig. Makó Monográfiája 5. kötet. Szerkesztette: Szabó Ferenc. Makó, 2002. 87-100., 475-497., 499-514.o.

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Mako_monografia_sorozat/index_5.htm

Makó története 1920-tól 1944-ig. Makó Monográfiája 6. kötet. Makó, 2004. 562-563.o.

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Mako_monografia_sorozat/index_6.htm

Gilicze János: Návay politikai pályája. In: Makó a dualizmus és a forradalmak korában. A Makói Múzeum Füzetei 101. Makó, 2002. 43-48. o.

http://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_CSON_MMF_101/?pg=44&layout=s

Videó: http://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=1607

Ajánlott a Magyarország története 16. és 17. (A dualizmus kora, Világháború és forradalmak) kötet időszakhoz kapcsolódó képanyaga. Kossuth kiadó. 2010.

http://crnl.hu/tantargyioldalak/tortenelem/archivum/mo/12.pdf
http://crnl.hu/tantargyioldalak/tortenelem/archivum/mo/11.pdf

 

Jelentkezés: legkésőbb 2016. február 22-ig a hiánytalanul és pontosan kitöltött jelentkezési lap megküldésével a kabinet@mako.hu e-mail címre. Az I. forduló feladatait másnap a csapatok által megadott e-mail címekre kiküldjük, részben azonban már most jelezzük.

A vetélkedő 2 fordulós.

 1. forduló:

  1. feladat: A politikus sorsát megismerve, minden csapat tervezzen, digitálisan rögzítve, maximum 8 kockából álló PPT-n vagy max. 3 perces videofelvételen (DVD) egy – a városában létrehozandó – Návay Lajos emlékhelyet vagy emlékjelet, írjon hozzá 8-10 ismertető, magyarázó sort rtf vagy doc formátumban, majd határidőre küldje be a megadott e-mail, illetve postai címre, feltüntetve a munkán a csapat nevét, városát, iskoláját.

A csapatok nyilatkoznak, hogy az összeállítások saját készítésű munkák, és hozzájárulnak a Makó város honlapján való nyilvánossá tételéhez.

  1. feladat: Minden csapat küldjön be 2 saját készítésű fényképet városa első világháborús és/vagy tanácsköztársaság korát idéző emlékhelyéről (lehet épület, szobor, emlékmű, katonasír, régi laktanyaépület, emléktábla, stb.) A képaláírás rtf vagy doc formátumban tartalmazza az emlékhely megnevezését (és a település nevét) és egy-két mondatos, maximum 200 karakter terjedelmű leírást, indoklást. (Beküldhető e-mailben vagy a 3. feladatsor megoldásával együtt postai úton.)
  1. feladat: A megadott szakirodalom alapján összeállított írásbeli feladatsor megoldása kifogástalan helyesírással, olvasható írással és határidőre megküldése az alábbiak szerint:

 

Az I. forduló feladatainak megoldását kinyomtatva, postai úton kérjük megküldeni 2016. március 11-ig a MNLT CSMLT Makói Levéltára 6900 Makó, Széchenyi tér 6. címre. A borítékra írják rá: „Návay Lajos Emlékverseny”

Az első forduló eredményéről, illetve a döntőbe jutásról, az előzetes feladatokról 2016. március 24-én e-mailben értesítjük a csapatokat, illetve az elért pontszámok megtekinthetők majd a www.mako.hu honlapon.

2. forduló: szóbeli döntő, amelyre előzetes kreatív (jelenetek, riportkészítés, stb.) feladatokkal is készül a döntőbe jutott 6-8 csapat.

Az előzetes feladatokat az értesítéssel együtt kapják meg a csapatok, így elég idejük lesz a színvonalas felkészülésre. A döntőt 2016. április 16-án (szombaton) a makói Korona Szálló Dísztermében rendezik meg.

Díjak: a verseny jelentőségéhez méltó tárgyi és egyéb díjak

– Az 1., 2., 3. helyezett csapat ingyenesen részt vehet a 2016. évi 4 napos országos ifjúsági honismereti akadémián felkészítő tanáraival együtt. (Gazdag programok kirándulással, táncházzal, helyi nevezetességek megtekintésével.) A Honismereti Szövetség felajánlása.

– Makó Város Önkormányzatának emlékplakett és könyvjutalmai

– Ingyenes múzeumi és fürdőbelépők

– Díszoklevelet minden résztvevő csapat és felkészítő tanára kap.

– Szponzorok által felajánlott egyéb díjak

A vetélkedővel kapcsolatos további információk kérhetők a kabinet@mako.hu e-mail címen.

Várják a nevezéseket, sikeres felkészülést, jó vetélkedést kívánnak a versenyszervezők.

 

Makó, 2016. február 4.

JELENTKEZÉSI LAP – Návay