Mutasd mindet!

Agrárgazdasági Bizottsága rendes ülését 2016. február 8-án

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Agrárgazdasági Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

 

M E G H Í V Ó

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Agrárgazdasági Bizottsága rendes ülését 2016. február 8-án (hétfő) 15:15 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Főépület, I. emeleti kistárgyaló

N A P I R E N D

 

1.Tájékoztató a Magyar Posta Zrt. helyi szolgáltatási tevékenységéről (minden bizottság)

2.Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (minden bizottság)

3.Munkaterv módosítása (minden bizottság)

4.Makó Város Önkormányzatának külügyi tevékenységei. Tájékoztató a külkapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok helyzetéről, alakulásáról. Külügyi terv elfogadása (minden bizottság)
5.Makó város településrendezési eszközök módosítása (minden bizottság)

6.Kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)

7.Önkormányzati támogatásokról szóló új rendelet megalkotása (minden bizottság)
8.A Makói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (minden bizottság)

9.Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Agrárgazdasági Bizottságának 2016. évi munkaterve (csak bizottság)

10. Egyebek

 

Zárt ülési előterjesztés:

11. Kifogás elbírálása a Makó, 0342/46 hrsz-ú termőföld vonatkozásában  

      Kádár József s. k.                                           

  elnök Makó, 2016. február 3.