Mutasd mindet!

Testületi ülés 2015. szeptember 30-án

Makó Város polgármesterétől
6900 Makó, Széchenyi tér 22., telefon: +36 62 511 800
 

M E G H Í V Ó

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő–testület rendes ülését
Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 13.§ (1) bekezdés alapján összehívom.
 
Az ülés ideje:

2015. szeptember 30. (szerda) 9.00

   
A képviselő-testületi ülés nyilvános.
 
Az ülés helye:
Városháza I. emeleti nagyterme
 
Farkas Éva Erzsébet
polgármester
 

N A P I R E N D:

 

3. sz. napirend:

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

3/B. Alpolgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

4. sz. előterjesztés:

Egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek módosítása és hatályon kívül helyezése

 

5. sz. előterjesztés:

2015. évi költségvetési rendelet módosítása

 

6. sz. előterjesztés:

Makó Város Önkormányzata bérlakás koncepciója

 

7. sz. előterjesztés:

Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadása

 

8. sz. előterjesztés:

Vagyonkezelési szerződés megkötése Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrummal

 

9. sz. előterjesztés:

Beszámoló a Makói Települési Értéktár Bizottság 2015. évi I. féléves munkájáról

 

10. sz. előterjesztés:

A Makói Települési Értéktár Bizottság új tagjainak megválasztása

 

11. sz. előterjesztés:

Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. székhely-változtatása

 

12. sz. előterjesztés:

Bérleti szerződés megkötése Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.-vel

 

13. sz. előterjesztés:

„Műfüves pálya építése Makó belvárosában” című pályázat benyújtása

 

14. sz. előterjesztés:

2015. évi Belső Ellenőrzési Terv módosítása

 

15. sz. előterjesztés:

Bérleti szerződés megkötése Makó Budó Klubbal 

 

16. sz. előterjesztés:

Rudnay u. 1-3. szám alatti garázshelyiség bérleti jogának átruházása

 

17. sz. előterjesztés:

Hunyadi u. 11-13. szám alatti garázshelyiség bérleti szerződésének felmondása

 

18. sz. előterjesztés:

Liget u. 12. szám alatti tároló használatba adása

 

19. sz. előterjesztés:

Széchenyi tér 9-11. sz. alatti üzlethelyiség bérleti díjának csökkentése

 

20. sz. előterjesztés:

47/2015. (II.11.) MÖKT h. határozat módosítása

 

21. sz. előterjesztés:

Tájékoztató a Makó helyi autóbusz-közlekedés bérletnyomtatványairól

 

22. sz. előterjesztés:

Tájékoztató a testületi határozatok végrehajtásáról

 

Zárt ülési előterjesztések 23-24-ig:

23. sz. előterjesztés:

Farkas Zsoltné részére önkormányzati ingatlan kiutalása

 

24. sz. előterjesztés:

Kabók Ferenc kérelme a Makó, Csanád vezér tér 18. fsz. 6. szám alatti lakás bérleti jogának folytatása iránt

 

25. sz. napirend:

Egyebek

 

 

Sürgősségi előterjesztések:

1.sz előterjesztés:

Tájékoztató a Makó-Térségi Víziközmű Kft. átvilágításáról

2.sz előterjesztés:

Emlékévek 2016-2019

 

Jegyzőkönyv

 

Függelék

 

Zárt ülés határozatai:

315/2015(IX.30)

316/2015(IX.30)

317/2015(IX.30)