Mutasd mindet!

Helyi rendeletek 2010

1/2010.(II.4.) az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről (táblázat, 7. sz. melléklet)
2/2010.(II.4.) az egyes vagyongazdálkodással kapcsolatos helyi rendeletek módosításáról
3/2010.(IV.1.) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998.(II.2.) Makó ör. módosításáról
4/2010.(IV.1.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2000.(III.30.) Makó ör. módosításáról
5/2010.(IV.29.) az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2009.(II.12.) Makó ör. módosításáról (táblázat)
6/2010.(IV.29.) Makó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési zárszámadásáról (táblázat, kiegészítő melléklet, közvetett támogatás, rövid audit 1, rövid audit 2)
7/2010.(IV.29.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2001. (IX.27.) Makó ör. módosítására
8/2010.(IV.29.) a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről, mint kötelező közszolgáltatásról
9/2010.(V.27.) az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 45/1995. (XI. 30.) Makó ör. módosításáról
10/2010.(VII.02.) a Makó Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2006. (VII.13.) Makó ör. módosítására
11/2010.(VII.02.) az önkormányzati nevelési-oktatási intézményekben szedhető térítési díjakról és tandíjakról
12/2010.(VII.02.) az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2010. (II. 04.) Makó ör. módosítására (táblázat)
13/2010.(VII.02.) a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről, mint kötelező közszolgáltatásról szóló 8/2010. (IV. 29.) Makó ör. módosítására
 14/2010.(VIII.26.)  az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl, módosításának és végrehajtásának rendjérıl szóló 1/2010. (II. 04.) Makó ör. módosítására
 15/2010.(VIII.26.)  a mezőőri járulék 2010. évi elengedéséről
16/2010.(IX.23.)

 az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2010. (II. 04.) Makó ör. módosítására
 Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 17/2003. (IV. 24.) Makó ör. módosításáról

18/2010.(X.18.)

az egyes helyi rendeletek Makó város önkormányzata bizottságainak kialakításával összefüggő módosításáról 
19/2010.(X.18.) 

 helyi önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 32/2006. (X. 14.) Makó ör. módosításáról

20/2010.(X.28.)

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010. (X.28.) önkormányzati rendeletea távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 6/2006. (II. 16.) Makó ör. módosításáról
21/2010.(X.28.) Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének 21/2010.(X.28.) önkormányzati rendeleteaz önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2010. (II. 04.) Makó ör. módosítására

22/2010.(X.28.)

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2010. (X.28.) önkormányzati rendeletea Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2003. (III. 26.) Makó ör. módosításáról

23/2010.(XI.25)

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelete a kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről szóló 10/1997. (IV. 10.) Makó ör. módosításáról
24/2010.(XI.25.) Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének 24/2010.(XI.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2010. (II. 04.) Makó ör. módosításáraMelléklet
25/2010.(XII.16.) Makó Város Önkormányzatának 25/2010.(XII.16.) rendelete Makó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti viteléről
27/2010.(XII.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról
31/2010.(XII.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről, mint kötelező közszolgáltatásról szóló 8/2010. (IV. 29.) Makó ör. módosításáról
33/2010.(XII.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete a közterület-használatáról és a közterület-használati díjakról szóló 40/1995. (X.26.) Makó ör. módosításáról Melléklet
34/2010.(XII.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998.(II.2.) Makó ör. módosításáról
35/2010.(XII.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 45/1995. (XI. 30.) Makó ör. módosításáról
36/2010.(XII.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2001. (IX.27.) Makó ör. módosításáról
37/2010(XII.16.) Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének 37/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2010. (II. 04.) Makó ör. módosítására