Mutasd mindet!

Testületi ülés 2015. május 28-án

Makó Város polgármesterétől
6900 Makó, Széchenyi tér 22., telefon: +36 62 511 800
 

M E G H Í V Ó

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő–testület rendes ülését
Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 13.§ (1) bekezdés alapján összehívom.
 
Az ülés ideje:

2015. május 28. (csütörtök) 9.00

   
A képviselő-testületi ülés nyilvános.
 
Az ülés helye:
Városháza I. emeleti nagyterme
 
Farkas Éva Erzsébet
polgármester
 

N A P I R E N D:

 

1.      Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

Előadó: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 

1/B. Alpolgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

 

2.     Tájékoztató az Alföldvíz Zrt. szolgáltatási tevékenységéről

Előadó: Dr. Csák Gyula – Alföldvíz Zrt. vezérigazgatója

 

3.     Tájékoztató a szennyvízkezelést végző szolgáltató tevékenységéről

Előadó: Dr. Csák Gyula – Alföldvíz Zrt. vezérigazgatója

 

4.      Beszámoló a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről

Előadó: Ördög István tű. alezredes, a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Balogh Róbert tű. alezredes, a Makói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka

 

5.     Előterjesztések, rendelettervezetek

 

1. sz. előterjesztés

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

 

2. sz. előterjesztés

A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása

 

3. sz. előterjesztés

Beszámoló a Makó Város Televízió Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről

 

4. sz. előterjesztés

Beszámoló a Makói Gyógyfürdő Kft. 2014. évi tevékenységéről

 

5. sz. előterjesztés

Beszámoló a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről

 

6. sz. előterjesztés

Beszámoló a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2014. évi gazdálkodásáról

 

7. sz. előterjesztés

Beszámoló a Makói Városfejlesztő Kft. 2014. évi tevékenységéről

 

8. sz. előterjesztés

Makó Város Önkormányzata és intézményei könyvvizsgálójának megválasztása

 

9. sz. előterjesztés

Önkormányzati tulajdonú társaságoknál könyvvizsgáló megválasztása

 

10. sz. előterjesztés

Pályázat benyújtása „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”-ra

 

11. sz. előterjesztés

Támogatás nyújtása 2015. évi költségvetés terhére

 

12. sz. előterjesztés

VIII. Natura Marosmenti Művésztelep 2015. évi megrendezése

 

13. sz. előterjesztés

Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása

 

14. sz. előterjesztés

Civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló pályázat eredménye

 

15. sz. előterjesztés

A „Makó és Térsége ivóvízminőség-javító projekt” ÁFA előfinanszírozással összefüggő hitelfelvételéhez szükséges kezességvállaláshoz kapcsolatos döntések meghozatala

 

16. sz. előterjesztés

Csernyus Lőrinc főépítészi megbízási szerződésének módosítása

 

16/A. sz. előterjesztés

Szeged-Csanádi Egyházmegyével kötött szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetése

 

17. sz. előterjesztés

Székhely használatot engedélyező nyilatkozat megadása a Makói Kistérség Többcélú Társulása részére

 

18. sz. előterjesztés

Ipari Park 10405/44 hrsz.-ú ingatlan területére kiírt pályázat elbírálása

 

19. sz. előterjesztés

Korona étterem hasznosítása

 

20. sz. előterjesztés

Velnök utcai telekpályázat elbírálása

 

21. sz. előterjesztés

Makó Budo Klub helyiségigénye

 

22. sz. előterjesztés

Maros parti ingatlanok sportcélú hasznosítása

 

23. sz. előterjesztés

P-Mokka 2007 Kft. beszámítási igénye

 

24. sz. előterjesztés

Kiss Mihály kérelmének elbírálása

 

25. sz. előterjesztés

ContiTech Fluid Automotive Kft. kérelme

 

A képviselő-testület a 26-31. sz. előterjesztést zárt ülésen tárgyalja

 

26. sz. előterjesztés

Sarró József lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítása

 

27. sz. előterjesztés

Kovács Erzsébet kérelme élettársa önkormányzati lakásba történő befogadásához

 

28. sz. előterjesztés

Kincses Imre kérelme a Makó, Rudnay Gy. u. 1.ép: Alh: BIII.8.szám alatti lakás bérleti jogának folytatása iránt

 

29. sz. előterjesztés

Szántó Erika Ibolya lakásbérleti jogviszonyának megszüntetése

 

30. sz. előterjesztés

Sarnyai Richárd önkormányzati ingatlan kiutalására vonatkozó kérelme

 

31. sz. előterjesztés

Rácz Józsefné részére önkormányzati ingatlan kiutalása

 

6.     Interpellációk, kérdések
7.     Zárt ülési előterjesztések
8.     Egyebek

Jegyzőkönyv 

Függelék 

 

Zárt ülés határozatai: 

201/2015 (V.28.) MÖKT h.

202/2015 (V.28.) MÖKT h.

203/2015 (V.28.) MÖKT h.

204/2015 (V.28.) MÖKT h.

205/2015 (V.28.) MÖKT h.

206/2015 (V.28) MÖKT h.