Mutasd mindet!

Testületi ülés 2014. november 26-án

Makó Város polgármesterétől
6900 Makó, Széchenyi tér 22., telefon: +36 62 511 800
 

M E G H Í V Ó

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő–testület rendes ülését
Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 13.§ (1) bekezdés alapján összehívom.
 
Az ülés ideje:

2014. november 26. (szerda) 9.00

   
A képviselő-testületi ülés nyilvános.
 
Az ülés helye:
Városháza I. emeleti nagyterme
 
Farkas Éva Erzsébet
polgármester
 

N A P I R E N D:

 

1. A képviselő-testület állandó  bizottsága kültagjának eskütétele

2. Farkas Éva Erzsébet polgármester tájékoztatója a megválasztása óta történt fontosabb tárgyalásokról

Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója a megválasztása óta történt fontosabb tárgyalásokról

Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról

Előadó: Dr. Bánfi Margit jegyző

3. Előterjesztések, rendelettervezetek

1. sz. előterjesztés

A 2014. évi adóbevételek alakulása, felhasználásuk, a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata

2. sz. előterjesztés

Mezőőri járulék 2015. évi mértéke

3. sz. előterjesztés

Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása

3/A. sz. előterjesztés

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

3/B. sz. előterjesztés

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzatának módosítása

3/C. sz. előterjesztés

Tájékoztatás a bejelentett szervezeti struktúra átalakítással kapcsolatosan

4. sz. előterjesztés

Dr. Buzás Péter leköszönő polgármester végkielégítése

5. sz. előterjesztés

Egyesített Népjóléti Intézmény alapító okirat módosítása

5/A. sz. előterjesztés

Egyesített Népjóléti Intézmény intézményvezetői pályázat kiírása

5/B. sz. előterjesztés

A Makó Városi Kulturális- Közművelődési Nonprofit Kft. közhasznú jogállásának megtartása, ügyvezetőinek     megbízása

5/C. sz. előterjesztés

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízása

5/D. sz. előterjesztés

Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízása

5/E. sz. előterjesztés

Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének megbízása

5/F. sz. előterjesztés

Makói Városfejlesztő Kft. könyvvizsgálójának megbízása

6. sz. előterjesztés

Csongrád Megyei Kormányhivatal tulajdonosi hozzájárulás megadása iránti kérelme

7. sz. előterjesztés

Kérelem építési telek cseréjéhez

8. sz. előterjesztés

„Makó Budo Klub” bérleti díj csökkentése

8/A. sz. előterjesztés

Makó Város közigazgatási területén található köznevelési intézmények beiskolázási körzeteinek véleményezése

9. sz. előterjesztés

Trianoni emlékfa ültetése

9/A. sz. előterjesztés

Vertán Endre emlékére fa ültetése

4.     Interpellációk, kérdések

5.     Zárt ülési előterjesztések

10. sz. előterjesztés

Pilkó Rudolf kérelmének elbírálása

11. sz. előterjesztés

Papp Jenő Árpádné Makó, Úri u. 4. A fsz. 3. szám alatti lakos lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítása

12. sz. előterjesztés

Lakáspályázatok elbírálása

6.     Egyebek

 

A képviselő-testület A 2014. évi adóbevételek alakulása, felhasználásuk, a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata napirend tárgyalásánál közmeghallgatást tart.

 

 

Jegyzőkönyv

Függelék

 

A zárt ülés határozatai:

442/2014. (XI.26.) MÖKT h. 

443/2014. (XI.26.) MÖKT h.

444/2014. (XI.26.) MÖKT h.

445/2014. (XI.26.) MÖKT h.

446/2014. (XI.26.) MÖKT h.