Mutasd mindet!

Pályázati felhívás: Makó, belterület 3947 hrsz. alatti „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 Makó Város Önkormányzata

(6900 Makó, Széchenyi tér 22.)

egyfordulós, nyilvános pályázati felhívást tesz közzé

a tulajdonát képező

Makó, belterület 3947 hrsz. alatti „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan

ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

 

1./ A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. év június 25. napján 12.00 óra.

2./ A pályázatok benyújtásának címe: Makói Polgármesteri Hivatal, 6900 Makó Széchenyi tér 22. II. em. 205. iroda.

3./ Pályázati anyag, amely tartalmazza a kiírás részletes feltételeit és az ingatlanok legfontosabb jellemzőit átvehető: Makói Polgármesteri Hivatal, 6900 Makó Széchenyi tér 22. II. em. 205. iroda.

Pályázni kizárólag pályázati anyag benyújtásával lehet.

4./ A pályázati ajánlatok bontási időpontja és helye, pályázati ajánlatok elbírálása, versenytárgyalás időpontja és az ajánlattevők értesítésének módja: Az ajánlattevők az előbbi időpontokról írásban, postai úton tértivevényes levélben, vagy elektronikus úton kapnak értesítést, amelyeknek helye: Makói Polgármesteri Hivatal (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) szárnyépület II. emelet 205. iroda.

Makó, 2018. május 30