Mutasd mindet!

Tájékoztató ebösszeíráshoz

Adatlap letölthető ITT!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján

Makó Város Önkormányzata

ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel településünkön a Makó Város közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában

ebösszeírást végez.

Az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal kerül sor.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani (az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után).

Az Ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők a Polgármesteri Hivatal postázó (6900 Makó, Széchenyi tér 22. szárnyépület 22. iroda), illetve letölthetők az önkormányzati weboldalról: www.mako.hu, illetve nyomtatással, fénymásolással sokszorosíthatók.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Polgármesteri Hivatal részére az alábbi módokon:

  • Levélben postai úton az alábbi levélcímre: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.
  • Személyesen a Polgármesteri Hivatalban – az Úri utcai bejárat felől – a porta mellett lévő gyűjtődobozba történő elhelyezéssel

 

Az Ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2018. június 01.

 

Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint – 2013. január 1-től – a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért szíveskedjenek a transzponderrel még esetlegesen meg nem jelölt ebeket a szolgáltató állatorvosnál haladéktalanul megjelöltetni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az ebösszeírást követően az Ebösszeíró adatlapon szereplő adatokban változás állna be, továbbá amennyiben ezt követően kerül az eb a felügyelete alá, azt be kell jelenteni a Polgármesteri Hivatal részére, a változást követő 15 napon belül.

Az ebösszeírással kapcsolatos adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezményét az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet szabályozza.

 

Útmutató az „Ebösszeíró adatlapnyomtatvány kitöltéséhez

 

A nyomtatványt nyomtatott betűkkel, olvashatóan kérjük kitölteni!

A nyomtatványt azokra az ebekre vonatkozóan is újra ki kell tölteni, amik a legutóbbi ebösszeírás alkalmával már regisztrálva lettek!

 

Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy. Egyezés esetén is ki kell tölteni mindkét pontot.

A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, vagy az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem határozható fajta hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.

A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállítására is.

A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden ebtartónak rendelkeznie kell.

Az V. Egyéb adatok pontjában a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát kell megjelölni, azaz, hogy az eb megfigyelés alatt áll-e, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem.

 

Ha elveszett az okmány: az okmányszáma helyett „elveszett” szöveg kerüljön beírásra és nyilatkozzon, hogy melyik állatorvos (név és székhely) végezte a beavatkozást, vagy adta ki az okmányt.

Ha nincs okmány (nincs chip beültetve, nincs ivartalanítva az eb, nincs kisállatútlevél, nem oltatta, az eb még nem érte el a 4 hónapos kort): a sorszám, vagy szám helyett nincs” szöveg kerüljön beírásra.

 

Amennyiben sem tulajdonában, sem tartásában nincsen eb, akkor kizárólag erről szíveskedjen – az adatlapon feltüntetettek szerint – nyilatkozni.

 

Együttműködésüket előre is köszönjük!

Makó Város Önkormányzata

Adatlap letölthető ITT!